Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 5/5/2013 9:17:02 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Sơn Hồ Thị Kim | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 10 | Kích thước: 5.78 M | Loại file: ppt
  • Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng - 1
  • Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng - 2
  • Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng - 3
  • Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng - 4
  • Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng, Bài giảng. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng thuộc thể loại Bài giảng được giới thiệu bởi thành viên Sơn Hồ Thị Kim đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Bài giảng , có tổng cộng 10 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Kính chào quý thầy giáo viên Toán LỚP 4 Giáo viên: Hồ Thị Kim Sơn Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 Toán: Kiểm tra bài cũ: Tính giá trị của biểu thức a+b nếu: a =17 và b = 28 Nếu a = 17 và b = 28 thì a + b = 17 + 28 = 45 2, ngoài ra Tính giá trị của biểu thức a x b nếu: a = 4 và b =7 Nếu a = 4 và b = 7 thì a x b = 4 x 7 = 28 Thứ tư ngày 3 tháng https://nslide.com/bai-giang/toan-4-tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.oap5yq.html

Nội dung

Kính chào quý thầy cô giáo
Toán LỚP 4
Giáo viên: Hồ Thị Kim Sơn
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Tính giá trị của biểu thức a+b nếu: a =17 và b = 28
Nếu a = 17 và b = 28 thì a + b = 17 + 28 = 45
2.Tính giá trị của biểu thức a x b nếu: a = 4 và b =7
Nếu a = 4 và b = 7 thì a x b = 4 x 7 = 28
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012
Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng.
20
30
50
30
50
350
250
350
600
1208
2764
3972
Ta thấy a + b = 50 và b + a = 50 nên a + b =
Ta thấy a + b = 600 và b + a = 600 nên a + b =
Ta thấy a + b = 3972 và b + a = 3972 nên a + b =
20
+
30
=
+
20
=
+
250
=
250
+
350
=
600
1208
+
2764
=
2764
+
1208
=
3972
b + a
b + a
b + a
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:
Ta thấy giá trị của a + b và b + a như thế nào với nhau?
Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ như thế nào?
a + b = b + a
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ không thay đổi.
Nêu kết quả tính:
a) 468 + 379 = 847
379 + 468 =
.
b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
9385
c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 =
4344
Bài 1:


847
Luyện tập:
Bài 2:
Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 48 + 12 = 12 +

48
65 + 297 =
297
+ 89 = 89 + 177
177
b) m + n = n +
m
84 + 0 =
0
a + 0 =
0
a

+ 65+ 84

+ a =

Trò chơi: Thỏ tìm chuồng
125 + 1325 = … +125
345 + 567 …567 + 300
1234 + 5643 …5643 + 1234
1325
>
=

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ không thay đổi.
a + b = b + a
Củng cố dặn dò:
Thân chào thầy cô và các em