LỚP 5A – TRƯỜNG TIỂU HỌC DRAY SÁP
GV: Nguyễn Quốc Vũ
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Toán
Luyện tập
Trang 30
Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông
a) 5ha ; 2km2
b) 400dm2 ; 1500dm2 ; 70 000cm2
c) 26m2 17dm2 ; 90m2 5dm2 ; 35dm2
a) 5ha = ………….. m2 2km2 = ………….. m2
b) 400dm2 =……………m2 1500dm2 = …… m2
70 000cm2 = ……… m2

c) 26m2 17dm2 = ………. m2 90m2 5dm2 =………… m2
35dm2 = …….. m2

Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông
50000
2 000 000
4
15
7
 
 
 
>
<
=
Bài 2
2m2 9dm2 = ………. 29dm2
790ha= ………. 79km2
8dm2 5cm2 = ………. 810cm2
 
>
<
<
=
 
7900ha
209dm2
805cm2
Bài 3
Người ta dùng gỗ để lát một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó, biết 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?
Tóm tắt
Chiều dài căn phòng: 6m
Chiều rộng căn phòng: 4m
1m2 gỗ sàn = 280 000 đồng
Tính số tiền mua gỗ ?
Bài giải
Diện tích căn phòng là:
6 x 4 = 24 (m2)
Để lát cả căn phòng phải tốn số tiền mua gỗ là:
24 x 280 000 = 6 720 000 (đồng)
Đáp số: 6 720 000 đồng
 
 
Bài giải
 
Diện tích khu đất bằng đơn vị mét vuông và đơn vị héc-ta là:
200 x 150 = 30 000 (m2) = 3 (ha)
Đáp số: 30 000 m2 ; 3ha
CỦNG CỐ - DẶN DÒ
Chào tạm biệt các em
nguon VI OLET