Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • toan 7 - 1
 • toan 7 - 2
 • toan 7 - 3
 • toan 7 - 4
 • toan 7 - 5
 • toan 7 - 6
 • toan 7 - 7
 • toan 7 - 8
 • toan 7 - 9
 • toan 7 - 10
 • toan 7 - 11
 • toan 7 - 12
 • toan 7 - 13
 • toan 7 - 14
 • toan 7 - 15
 • toan 7 - 16
 • toan 7 - 17
 • toan 7 - 18

toan 7

Đăng ngày 5/9/2010 6:12:07 PM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 32 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: 1.29 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng toan 7, Toán học 7. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện toan 7 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng toan 7 thuộc thể loại Toán học 7 được giới thiệu bởi user Tiến Đào Văn tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 7 , có 18 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thu gọn 2 đa thức sau: a) b) Câu 2: (Bài 28, SBT/ 13) Viết đa thức thành : a) Tổng của hai đa thức,còn cho biết thêm b) Hiệu của hai đa thức, kế tiếp là ĐẠI SỐ 7 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Tiết 57: PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS NHA TRANG 1, nói thêm là Cộng hai đa thức * Ví dụ1: Cho hai đa thức: Tính M + N? Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Ví dụ 2: Cho hai đa thức: Hãy tính tổng: P + Q? 1, bên cạnh đó Cộng hai đa thức Tiết 57: CỘNG,

https://nslide.com/bai-giang/toan-7.mlo7wq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thu gọn 2 đa thức sau:
a)
b)
Câu 2: (Bài 28, SBT/ 13)
Viết đa thức
thành :
a) Tổng của hai đa thức.
b) Hiệu của hai đa thức.
ĐẠI SỐ 7
CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Tiết 57:
PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THCS NHA TRANG
1. Cộng hai đa thức
* Ví dụ1: Cho hai đa thức:
Tính M + N?
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Ví dụ 2: Cho hai đa thức:
Hãy tính tổng: P + Q?
1. Cộng hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Để cộng hai đa thức ta làm thế nào?
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
+ B1: Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức cùng với dấu của chúng.

+ B2: Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).
Quy tắc cộng hai đa thức
1. Cộng hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
?1
Hãy viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
(SGK / Tr39)
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Ví dụ: Cho hai đa thức:
Tính P – Q?
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-” ta phải làm gì?
Đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.
Để trừ hai đa thức ta làm thế nào?
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Quy tắc trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
2. Trừ hai đa thức
B1: Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

B2: Viết các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại dấu của chúng.

- B3: Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
?2
Hãy viết hai đa thức A và B rồi tính hiệu của chúng.
(SGK / Tr40)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài 29: (SGK / Tr 40) Tính:
a) (x + y) + (x – y)
b) (x + y) – (x – y)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài tập trắc nghiệm 1:
Em hãy chọn câu trả lời đúng.
Cho hai đa thức sau:
Thì M + N bằng bao nhiêu?
a)
b)
c)
d)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài tập trắc nghiệm 2:
Em hãy chọn câu trả lời đúng.
Cho hai đa thức sau:
Thì P - Q bằng bao nhiêu?
a)
b)
c)
d)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Hoạt động nhóm
Nhóm 1
Nhóm 2
Cho hai đa thức:
Tính M + N?
Cho hai đa thức:
Tính P – Q?
4. Hướng dẫn về nhà
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
+ Bài 30, 31, 32, 33 (SGK / Tr40)
+ Bài 29, 30 (SBT / Tr 13,14)