toan 7

Đăng ngày 5/9/2010 6:12:07 PM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Tiến Đào Văn | Lần tải: 32 | Lần xem: 4 | Page: 18 | Kích thước: 1.29 M | Loại file: ppt
  • toan 7 - 1
  • toan 7 - 2
  • toan 7 - 3
  • toan 7 - 4
  • toan 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng toan 7, Toán học 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người bài giảng toan 7 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện toan 7 trong chuyên mục Toán học 7 được chia sẽ bởi user Tiến Đào Văn tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 7 , có tổng cộng 18 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thu gọn 2 đa thức sau: a) b) Câu 2: (Bài 28, SBT/ 13) Viết đa thức thành : a) Tổng của hai đa thức, bên cạnh đó b) Hiệu của hai đa thức, nói thêm là ĐẠI SỐ 7 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Tiết 57: PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS NHA TRANG 1, kế tiếp là Cộng hai đa thức * Ví dụ1: Cho hai đa thức: Tính M + N? Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Ví dụ 2: Cho hai đa thức: Hãy tính tổng: P + Q? 1, tiếp theo là https://nslide.com/bai-giang/toan-7.mlo7wq.html

Nội dung

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thu gọn 2 đa thức sau:
a)
b)
Câu 2: (Bài 28, SBT/ 13)
Viết đa thức
thành :
a) Tổng của hai đa thức.
b) Hiệu của hai đa thức.
ĐẠI SỐ 7
CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Tiết 57:
PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THCS NHA TRANG
1. Cộng hai đa thức
* Ví dụ1: Cho hai đa thức:
Tính M + N?
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Ví dụ 2: Cho hai đa thức:
Hãy tính tổng: P + Q?
1. Cộng hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Để cộng hai đa thức ta làm thế nào?
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
+ B1: Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức cùng với dấu của chúng.

+ B2: Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).
Quy tắc cộng hai đa thức
1. Cộng hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
?1
Hãy viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
(SGK / Tr39)
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Ví dụ: Cho hai đa thức:
Tính P – Q?
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-” ta phải làm gì?
Đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.
Để trừ hai đa thức ta làm thế nào?
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Quy tắc trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
2. Trừ hai đa thức
B1: Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

B2: Viết các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại dấu của chúng.

- B3: Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).
2. Trừ hai đa thức
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
?2
Hãy viết hai đa thức A và B rồi tính hiệu của chúng.
(SGK / Tr40)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài 29: (SGK / Tr 40) Tính:
a) (x + y) + (x – y)
b) (x + y) – (x – y)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài tập trắc nghiệm 1:
Em hãy chọn câu trả lời đúng.
Cho hai đa thức sau:
Thì M + N bằng bao nhiêu?
a)
b)
c)
d)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Bài tập trắc nghiệm 2:
Em hãy chọn câu trả lời đúng.
Cho hai đa thức sau:
Thì P - Q bằng bao nhiêu?
a)
b)
c)
d)
3. Củng cố
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Hoạt động nhóm
Nhóm 1
Nhóm 2
Cho hai đa thức:
Tính M + N?
Cho hai đa thức:
Tính P – Q?
4. Hướng dẫn về nhà
Tiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
+ Bài 30, 31, 32, 33 (SGK / Tr40)
+ Bài 29, 30 (SBT / Tr 13,14)