TOAN 7

Đăng ngày 10/13/2017 8:18:45 AM | Thể loại: Vật lí 7 | Chia sẽ bởi: Hùng Trương Khắc | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 13 | Kích thước: 1.23 M | Loại file: ppt
  • TOAN 7 - 1
  • TOAN 7 - 2
  • TOAN 7 - 3
  • TOAN 7 - 4
  • TOAN 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng TOAN 7, Vật lí 7. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu TOAN 7 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu TOAN 7 thuộc chủ đề Vật lí 7 được giới thiệu bởi thành viên Hùng Trương Khắc đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Vật lí 7 , có tổng cộng 13 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Vật lí Vật lí 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem TOÁN 6 TÍN CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG A B a = bq + r 0 ≤ r b  (a - b) m a m và b m (1) 80 + 16 ?3: (2) 80 - 16 (4) 80 + 12 (5) 80 - 12 (3) 32 + 40 + 24 8 8 8 8 (6) 32 + 40 +12 a, b, m N, m ≠ 0 8 Không tính tổng, hiệu, xét xem những tổng, những hiệu sau có chia hết cho 8 không? Không thực hiện phép tính, xét xem tổng sau có chia hết cho 2 không? a) 430 + 6 b) 430 + 5 Cho https://nslide.com/bai-giang/toan-7.wt2v0q.html

Nội dung

TOÁN 6
TÍN CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
A
B
a = bq + r
0 ≤ r < b
A  B
Giáo viên giảng dạy: NGUYỄN THỊ THÚY VÂN - Tổ Toán Lý.
TRƯỜNG THCS TRIỆU THUẬN
TỔ:TOÁN-LÝ-TIN
GV:NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết
§10 - TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho
a = b.k
TIẾT 19:
§10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết
2 - Tính chất 1
Với a, b, m  N, m  0
a m và b m

(a + b) m
TIẾT 19:
3
(1) 90 +15
3
3
(a - b)
b m
Cho 3 số: 6; 15; 24.
Các tổng và hiệu sau có
(2) 24 - 15
(3) 6 + 15 + 24
Với a, b, m  N, m  0
! Chú ý:
a m và b m

a m,
và c m

(a + b + c) m
Kết luận: SGK/34
chia hết cho 3 không?
a) a ≥ b
b)
m
Dấu “”, Đọc: Suy ra (hoặc kéo theo)
§10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết
2 - Tính chất 1
TIẾT 19:
3 - Tính chất 2
Với a, b, m  N, m ≠ 0
a m và b m  (a + b) m


8
! Chú ý:
a) a > b
 (a - b) m
a m và b m
(1) 80 + 16
?3:
(2) 80 - 16
(4) 80 + 12
(5) 80 - 12
(3) 32 + 40 + 24
8
8
8
8
(6) 32 + 40
+12
a, b, m N, m ≠ 0
8
Không tính tổng, hiệu, xét xem các tổng, các
hiệu sau có chia hết cho 8 không?
Không thực hiện phép tính, xét xem tổng sau có chia hết cho 2 không?
a) 430 + 6 b) 430 + 5
Cho n = 430 + *
Thay dấu * bởi chữ số nào để:
n chia hết cho 2
b) n không chia hết cho 2
Giải: a) n chia hết cho 2 là những số 0; 2; 4;.... Vậy:
N = {0; 2; 4; 6;...n chẵn}.
b) n không chia hết cho 2 là những số 1; 3; 5; ... Vậy:
N = {1; 3; 5; 7;...n lẻ}.
2. Nếu tổng của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3
Đ
4. Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 thì hai số đó chia hết cho 5
S
3. Nếu hiệu của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3
Đ
1. Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 3 thì tổng chia hết cho 3
Đ
Bài tập:
Hãy trả lời đúng hoặc sai trong các câu sau:
CỦNG CỐ:
Hướng dẫn về nhà
1. Hướng dẫn học bài cũ
- Phát biểu tính chất chia hết của 1 tổng? Nếu trong tổng có 1 số hạng không chia hết cho 1 số thì tổng có chia hết không
- Làm BT:83, 84, 85 (Sgk 35, 36); 114117 (SBT tr17).
2. Hướng dẫn học bài mới
- ? Lấy các ví dụ về số có tận cùng là 0. Xét xem số đó có chia hết cho 2, cho 5 không? Vì sao?
- Những sô như thế nào thÌ chia hết cho 2 , cho 5
+Hướng dẫn bài 85c: Ở câu c cần gộp 18 và 3 với nhau để thành 21.Ta có 560 và 21 đều chia hết cho 7 nên 560+ (18+3) chia hết cho 7
Bài tập:
60 30
45 30
 60.n + 45 15 (T/c 1)
60 15
45 15
 60.n + 45 30 (T/c 2)
60.n + 45
 60.n 15
Bài giải:
 60.n 30
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì:
b) Không chia hết cho 30
a) Chia hết cho 15
a)
b)
Giờ học đã kết thúc.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!