Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Toán : Bảng nhân 6 - 1
 • Toán : Bảng nhân 6 - 2
 • Toán : Bảng nhân 6 - 3
 • Toán : Bảng nhân 6 - 4
 • Toán : Bảng nhân 6 - 5
 • Toán : Bảng nhân 6 - 6
 • Toán : Bảng nhân 6 - 7
 • Toán : Bảng nhân 6 - 8
 • Toán : Bảng nhân 6 - 9
 • Toán : Bảng nhân 6 - 10
 • Toán : Bảng nhân 6 - 11
 • Toán : Bảng nhân 6 - 12
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán : Bảng nhân 6

Đăng ngày 11/3/2009 5:33:26 PM | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 13 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 0.32 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán : Bảng nhân 6, Toán học 3. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Toán : Bảng nhân 6 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , bài giảng Toán : Bảng nhân 6 trong thể loại Toán học 3 được giới thiệu bởi user Vân Kiên Mỹ đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán học 3 , có tổng cộng 12 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Môn Toán - Lớp 3 Bảng nhân 6 ? Người trình bày: KIE�N THề MYế VA�N Trường Tiểu học Taõn Hoọi ẹửực Troùng _ Laõm ẹo�ng giao diện bài giảng Bảng nhân 6 Bài tập a) Viết tổng sau thành tích: 6 + 6 + 6 = b) Chuyển tích sau thành tổng rồi tính kết quả: 5 x 3 = 6 được lấy 2 lần, ta có 6 x 2 6 x 2 = 12 Vậy: 6 x 2 = 12 6 được lấy 1 lần, ta viết: 6 x 1 = 6 6 x 1 = 6 = 6 + 6 = 12 6được lấy

https://nslide.com/bai-giang/toan-bang-nhan-6.8t3zuq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 3


Môn Toán - Lớp 3
Bảng nhân 6
?
Người trình bày: KIE�N THề MYế VA�N
Trường Tiểu học Taõn Hoọi
ẹửực Troùng _ Laõm ẹo�ng

thiết kế bài giảng
Bảng nhân 6
Bài tập
a) Viết tổng sau thành tích:
6 + 6 + 6 =
b) Chuyển tích sau thành tổng rồi tính kết quả:
5 x 3 =
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
= 6 + 6 = 12
6được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6+ 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3
Vậy: 6 x 3 = 18
= 6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6+ 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
So sánh kết quả
phép tính: 6 x 2 và 6 x 1
6 được lấy 2 lần
hơn 6 được lấy 1 lần
là mấy lần 6 ?
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 3
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
?
24
6 x 6 =
?
6 x 7 =
?
6 x 8 =
?
6 x 9 =
?
6 x 10 =
?
36
42
48
54
60
6 x 5 =
?
30
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
24
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
30
36
42
48
54
60
Bảng nhân 6
Tính nhẩm:
6 x 4 =
6 x 6 =
6 x 8 =
6 x 1 =
6 x 3 =
6 x 5 =
6 x 9 =
6 x2 =
6 x 7 =
6 x 10 =
24
36
48
6
18
30
54
12
42
60
Luyện tập
1
6 x 0 =
0 x 6 =
0
0
Mỗi thuứng có 6l da�u, Hỏi 5 thuứng nhử theỏ coự taỏt caỷ bao nhieõu lớt da�u?
2
Bài giải:
Số lớt da�u coự trong 5 thuứng là:
6 x 5 = 30 (l)
Đáp số: 30 lớt da�u
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
6
12
30
54
18
24
36
42
48
60
3
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
24
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
30
36
42
4
54
60
Bảng nhân 6


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các con học sinh chăm ngoan học giỏi !Trường tiểu học Taõn Hoọi
ẹửực Troùng - Laõm ẹo�ng

Sponsor Documents