Toán Bảng nhân 6

Đăng ngày 2/28/2016 2:10:46 PM | Thể loại: Lớp 3 | Chia sẽ bởi: Giang Dương Thuyết | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 20 | Kích thước: 1.74 M | Loại file: ppt
  • Toán Bảng nhân 6 - 1
  • Toán Bảng nhân 6 - 2
  • Toán Bảng nhân 6 - 3
  • Toán Bảng nhân 6 - 4
  • Toán Bảng nhân 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán Bảng nhân 6, Lớp 3. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Toán Bảng nhân 6 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Toán Bảng nhân 6 thuộc chuyên mục Lớp 3 được giới thiệu bởi user Giang Dương Thuyết đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Lớp 3 , có tổng cộng 20 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem chào mừng những thầy thầy giáo về dự giờ Lớp 3A Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 Toán: Bài cũ: Bảng nhân 6 Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 Toán: Bảng nhân 6 6 được lấy 1 lần, ta viết: 6 x 1 = 6 6 được lấy 2 lần, ta có: 6 x 2 = 6 + 6 = 12 Vậy: 6 x 2 = 12 6 được lấy 3 lần, ta có: 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18 Vậy: 6 x 3 = 18 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 +6 + 6 6 x 4 = https://nslide.com/bai-giang/toan-bang-nhan-6.9dxi0q.html

Nội dung

chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Lớp 3A
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Toán:
Bài cũ:
Bảng nhân 6
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Toán:
Bảng nhân 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 =
6 + 6 =
12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 =
6 + 6 + 6
= 18
Vậy: 6 x 3 = 18
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
+6
+ 6
6 x 4 =
24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Bảng nhân 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Bảng nhân 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Luyện tập
Toán: Bảng nhân 6
Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm
6 x 4 = 6 x 1 = 6 x 9 = 6 x 10 =
6 x 6 = 6 x 3 = 6 x 2 = 0 x 6 =
6 x 8 = 6 x 5 = 6 x 7 = 6 x 0 =
24
36
48
6
18
30
54
12
42
60
0
0
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Bài 2: Mỗi thùng dầu có 6l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
1 thùng: 6l dầu
5 thùng: …ldầu?
Bài giải:
5 thùng như thế có số lít dầu là:
6 x 5 = 30 (l)
Đáp số: 30 l dầu
AI NHANH HƠN???
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
18
24
42
48
60
30
54
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Toán: Bảng nhân 6
Luyện tập:
NGỌN NẾN
MAY MẮN

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

Đúng rồi!!

D�ng r?i!!!

Đúng rồi!!
Bảng nhân 6

6 x 1 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
6 x 2 =
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Tự nhiên và Xã hội:
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?
Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?
Chúc các em học giỏi chăm ngoan!