TOÁN: BẢNG NHÂN 6

Đăng ngày 7/24/2012 9:05:01 PM | Thể loại: BÀI GIẢNG LỚP 3 | Chia sẽ bởi: Nghiệm Trần Tấn | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 11 | Kích thước: 2.58 M | Loại file: ppt

  • TOÁN: BẢNG NHÂN 6 - 1
  • TOÁN: BẢNG NHÂN 6 - 2
  • TOÁN: BẢNG NHÂN 6 - 3
  • TOÁN: BẢNG NHÂN 6 - 4
  • TOÁN: BẢNG NHÂN 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN : LỚP 3
BẢNG NHÂN 6.
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
GV: LÊ PHƯƠNG KIỀU
Bài cũ:
Viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:
2 + 2 + 2 +2 + 2 + 2 =

5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =
2 x 6 = 12
5 x 6 =30
Th? tu ngày 11 tháng 09 nam 2011
Môn: Toán
Tấm bìa này có 6 chấm tròn
Bài mới:
Th? tu ngày 114 tháng 09 nam 2011
Môn: Toán
Baøi:
bảng nhân 6
6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18
6 x 4 =
6 được lấy một lần ta viết:
6 x 1 = 6

6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18
Hai tích tiếp liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau:
6 đơn vị
Muốn tỡm tích liền sau ta lấy:
Tích liền trước + 6
24
30
6 x 5 =
6 x 6 =
36
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
42
48
54
60
+ 6
+ 6
Bài 1 :
Tính nhẩm :
6 x 4 =

6 x 6 =

6 x 8 =
6 x 1 =

6 x 3 =

6 x 5 =
6 x 9=

6 x 2 =

6 x 7 =
6 x 10 =

0 x 6 =

6 x 0 =
24
36
48
6
18
30
54
12
42
60
0
0
+ số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng
bằng 0 và ngược lại
+ số 1 nhân với bất kỳ số nào cũng
bằng chính số đó và ngược lại
Th? tu ngày 11 tháng 09 nam 2011
Môn: Toán
Baøi:
bảng nhân 6
B�i 2

M?i thựng cú 6 lớt d?u. H?i 5 thựng nhu th? cú t?t c? bao nhiờu lớt d?u?
Tóm tắt
1 thùng: 6 l dầu
5 thùng: … l dầu?
Bài giải
Số lít dầu năm thùng đựng là:
6 x 5 = 30 (l)
Đáp số: 30 lít dầu
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống
Bài 3
24
30
42
48
54
Ai nhanh ! Ai đúng !Sẽ có 10 em tham gia chơi xì điện. Lần lượt các em sẽ nêu một phép tính ( từ 1 đến 10) và nêu nhanh kết quả phép tính đó. Nêu kết quả đúng trong một phép tính sẽ được thưởng một bông hoa màu đỏ. Các em hoàn thành trò chơi này trong thời gian 30 giây
Củng cố:
Th? tu ngày 11 tháng 09 nam 2011
Môn: Toán
Baøi:
bảng nhân 6
Bài 1
Bài 2
Bài 3
6 được lấy một lần, ta viết:
6 x 1 = 6

6 chấm tròn được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 du?c l?y 3 l?n, ta cú:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
V?y: 6 x 3 = 18
Hai tích tiếp liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau:
6 đơn vị
Muốn tỡm tích liền sau ta lấy:
Tích liền trước +6
6
30
48
60
18
24
42
54
36
12
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở
Dặn dò:
Về nhà các em làm bài trong vở bài tập
Chuẩn bị bài: Luyện tập trang 20.
Chúc các em chăm ngoan học tốt