Toán bảng nhân 6

Đăng ngày 8/13/2017 8:01:51 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Loan Phạm Thị Hồng | Lần tải: 139 | Lần xem: 2 | Page: 11 | Kích thước: 0.49 M | Loại file: ppt
  • Toán bảng nhân 6 - 1
  • Toán bảng nhân 6 - 2
  • Toán bảng nhân 6 - 3
  • Toán bảng nhân 6 - 4
  • Toán bảng nhân 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán bảng nhân 6, Toán học 3. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Toán bảng nhân 6 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Toán bảng nhân 6 thuộc chủ đề Toán học 3 được giới thiệu bởi thành viên Loan Phạm Thị Hồng tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Toán học 3 , có tổng cộng 11 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THUỶ Giáo viên : Nguyễn Trang Lịch Lớp: 3/4 TOÁN 3 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014 Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ a Bài tập: Tính 5 x 3 = 18 b 20 : 4 = 8 32 : 4 = 5 3 x 6 = 15 Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014 TOÁN Bang BẢNG NHÂN 6 Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014 TOÁN BẢNG NHÂN 6 6 được lấy 1 lần, ta viết: 6 x 1 = 6, kế tiếp https://nslide.com/bai-giang/toan-bang-nhan-6.xq3u0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THUỶ
Giáo viên : Nguyễn Trang Lịch
Lớp: 3/4
TOÁN 3
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ
a
Bài tập: Tính
5 x 3
= 18
b
20 : 4
= 8
32 : 4
= 5
3 x 6
= 15
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN

Bang
BẢNG NHÂN 6
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6

6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6.
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 =
Vậy: 6 x 2 = 12.
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18.
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
+ 6
+ 6
36
42
54
48
60
6 + 6

= 12

6 + 6 + 6

= 18
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
24
30
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6

1
Tính nhẩm :
6 x 4 =
6 x 6 =
6 x 8 =
6 x 1 =
6 x 3 =
6 x 5 =
6 x 10 =
0 x 6 =
6 x 0 =
24
36
48
6
18
30
60
0
0
6 x 9 =
6 x 2 =
6 x 7 =
42
12
54
Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
5 thùng có số lít dầu là:
6 x 5 = 30 (l dầu)
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6
Tóm tắt:
1 thùng: 6 lít dầu
5 thùng: … lít dầu?
2
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6
7
6
48
42
36
30
24
18
12
60
54
3
6 x 1 =
6
Rung Chuông Vàng
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6
6 x 3 =
18
48
6 x 8 =
6 x 6 =
36
6 x 9 =
54
. Học thuộc bảng nhân 6 và xem lại các bài tập vừa làm.
. Chuẩn bị bài sau: Luyện tập /20

Củng cố dặn dò
Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014
TOÁN
BẢNG NHÂN 6