Toán: Bảng nhân 7

Đăng ngày 9/21/2013 3:16:27 PM | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Nguyệt Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 12 | Page: 19 | Kích thước: 0.99 M | Loại file: ppt
  • Toán: Bảng nhân 7 - 1
  • Toán: Bảng nhân 7 - 2
  • Toán: Bảng nhân 7 - 3
  • Toán: Bảng nhân 7 - 4
  • Toán: Bảng nhân 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán: Bảng nhân 7, Toán. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Toán: Bảng nhân 7 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Toán: Bảng nhân 7 thuộc danh mục Toán được chia sẽ bởi thành viên Nguyệt Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Toán , có 19 page, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 Người thực hiện: Ung Th? Bớch Thuy?n Thao giảng chuyên đề MÔN TOáN LớP 3/2 Bài 2 : Đặt tính rồi tính: Kiểm tra bài cũ: Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 Toán: 24 : 6 = Tóm tắt: Số học sinh chuyên nghiệp của lớp học ấy là: 27 : 3 = 9 (học sinh) Đáp số : 9 học sinh Bài 3 : 30 : 5 = Bài giải: 7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t 7 x 1 = 7 7 được lấy 2 lần, ta có: 7 x https://nslide.com/bai-giang/toan-bang-nhan-7.gy0dzq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ
Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2
Người thực hiện: Ung Th? Bớch Thuy?n
Thao giảng chuyên đề
MÔN TOáN LớP 3/2
Bài 2 : Đặt tính rồi tính:

Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
24 : 6 =
Tóm tắt:
Số học sinh giỏi của lớp học đó là:
27 : 3 = 9 (học sinh)
Đáp số : 9 học sinh
Bài 3 :
30 : 5 =
Bài giải:
7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy : 7 x 2 = 14
7 + 7 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 = 21
7 + 7 + 7 = 21
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = .
7 x 5 = .
7 x 6 = .
7 x 7 = .
7 x 8 = .
7 x 9 = .
7 x 10 = .
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
7+7=14
14+7=21
21+7=28
28
35
42
49
70
56
63
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Toán:
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
Bài 1: Tính nhẩm
7 x 3 =
7 x 5 =
7 x 7 =
7 x 8 =
21
35
49
56
7 x 6 =
42
7 x 4 =
28
7 x10 =
7 x 9 =
0 x 7 =
7 x 1 =
7 x 0 =
7 x 2 =
14
70
63
7
0
0
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất
cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt :
4 tuần : ... ngày ?
1 tu?n:
7 ng�y
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
B�i gi?i:
S? ng�y c?a 4 tu?n l? cĩ l� :
7 x 4 = 28 ( ng�y )
D�p s? : 28 ng�y
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 3:
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
28
56
70
35
49
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2:
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TÌM NHÀ CHO MÂY
7 x 1 =
7 x 2 =
7 x 3 =
7 x 6 =
7
14
21
42
7 x 7 =
49
7 x 8 =
56
7 x 5 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 4 =
28
30
63
70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy : 7 x 2 = 14
7 + 7 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 = 21
7 + 7 + 7 = 21
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
CHÀO TẠM BIỆT !
BÀI HỌC KẾT THÚC