Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Toán: Bảng nhân 7 - 1
 • Toán: Bảng nhân 7 - 2
 • Toán: Bảng nhân 7 - 3
 • Toán: Bảng nhân 7 - 4
 • Toán: Bảng nhân 7 - 5
 • Toán: Bảng nhân 7 - 6
 • Toán: Bảng nhân 7 - 7
 • Toán: Bảng nhân 7 - 8
 • Toán: Bảng nhân 7 - 9
 • Toán: Bảng nhân 7 - 10
 • Toán: Bảng nhân 7 - 11
 • Toán: Bảng nhân 7 - 12
 • Toán: Bảng nhân 7 - 13
 • Toán: Bảng nhân 7 - 14
 • Toán: Bảng nhân 7 - 15
 • Toán: Bảng nhân 7 - 16
 • Toán: Bảng nhân 7 - 17
 • Toán: Bảng nhân 7 - 18
 • Toán: Bảng nhân 7 - 19

Toán: Bảng nhân 7

Đăng ngày 9/21/2013 3:16:27 PM | Thể loại: Toán | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 0.99 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán: Bảng nhân 7, Toán. . nslide giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Toán: Bảng nhân 7 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Toán: Bảng nhân 7 trong danh mục Toán được chia sẽ bởi bạn Nguyệt Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào mục Toán , có 19 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 Người thực hiện: Ung Th? Bớch Thuy?n Thao giảng chuyên đề MÔN TOáN LớP 3/2 Bài 2 : Đặt tính rồi tính: Kiểm tra bài cũ: Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 Toán: 24 : 6 = Tóm tắt: Số học sinh chuyên nghiệp của lớp học ấy là: 27 : 3 = 9 (học sinh) Đáp số : 9 học sinh Bài 3 : 30 : 5 = Bài giải: 7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t 7 x 1 = 7 7 được lấy 2 lần, ta có: 7 x 2 = Vậy : 7 x 2 = 14 7 + 7 =

https://nslide.com/bai-giang/toan-bang-nhan-7.gy0dzq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ
Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2
Người thực hiện: Ung Th? Bớch Thuy?n
Thao giảng chuyên đề
MÔN TOáN LớP 3/2
Bài 2 : Đặt tính rồi tính:

Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
24 : 6 =
Tóm tắt:
Số học sinh giỏi của lớp học đó là:
27 : 3 = 9 (học sinh)
Đáp số : 9 học sinh
Bài 3 :
30 : 5 =
Bài giải:
7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy : 7 x 2 = 14
7 + 7 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 = 21
7 + 7 + 7 = 21
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = .
7 x 5 = .
7 x 6 = .
7 x 7 = .
7 x 8 = .
7 x 9 = .
7 x 10 = .
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
7+7=14
14+7=21
21+7=28
28
35
42
49
70
56
63
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Toán:
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
Bài 1: Tính nhẩm
7 x 3 =
7 x 5 =
7 x 7 =
7 x 8 =
21
35
49
56
7 x 6 =
42
7 x 4 =
28
7 x10 =
7 x 9 =
0 x 7 =
7 x 1 =
7 x 0 =
7 x 2 =
14
70
63
7
0
0
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất
cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt :
4 tuần : ... ngày ?
1 tu?n:
7 ng�y
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Toán:
Bảng nhân 7
B�i gi?i:
S? ng�y c?a 4 tu?n l? cĩ l� :
7 x 4 = 28 ( ng�y )
D�p s? : 28 ng�y
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 3:
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
28
56
70
35
49
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2:
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TÌM NHÀ CHO MÂY
TRÒ CHƠI TÌM NHÀ CHO MÂY
TÌM NHÀ CHO MÂY
7 x 1 =
7 x 2 =
7 x 3 =
7 x 6 =
7
14
21
42
7 x 7 =
49
7 x 8 =
56
7 x 5 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 4 =
28
30
63
70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
7 du?c l?y 1 l?n, ta vi?t
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy : 7 x 2 = 14
7 + 7 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 = 21
7 + 7 + 7 = 21
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Bảng nhân 7
Toán:
CHÀO TẠM BIỆT !
BÀI HỌC KẾT THÚC