Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng bài giảng Hóa học 8

Đăng ngày 3/24/2016 3:47:10 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 1.53 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Hoạt Động: Làm quen với toán
Chủ điểm: Nghề nghiệp
Đề tài: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7.
Đối tượng: 5-6 tuổi
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
5
7
7 7 7
7
7
6
5
4
3
2
1
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7

Sponsor Documents