slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3

TOÁN: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN(1) bài giảng Tiểu học

Đăng ngày 11/12/2008 2:50:08 PM | Thể loại: Tiểu học | Lần tải: 5 | Lần xem: 50 | Page: 3 | FileSize: 0.11 M | File type: ppt
50 lần xem

Bình luận

Nội dung

So sánh số quả cam và số cây nấm ?
So sánh số bông hoa và số chiếc lá ?
So sánh số thuyền buồm và số ngôi nhà ?

Sponsor Documents