slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11

TOÁN HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN(2) bài giảng Toán học 1

Đăng ngày 11/12/2008 2:50:47 PM | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.17 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

1. Tô màu
2 Tô màu
3 Tô màu
Hình vuông
Hình tròn

Sponsor Documents