slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17

TOÁN: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN bài giảng BÀI GIẢNG LỚP 1

Đăng ngày 8/8/2012 8:30:33 PM | Thể loại: BÀI GIẢNG LỚP 1 | Lần tải: 23 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 2.23 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
MÔN TOÁN
LỚP 1
GIÁO VIÊN: LÊ PHƯƠNG KIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG 2
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Kiến thức:
Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn.
Kỹ năng:
Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật.
. Thái độ:
Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn.Lớp hát
khởi Động
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Kiểm tra bài cũ
Các em hãy so sánh số lượng của hai nhóm
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Bài 3:
HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Hình Vuông
HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Các hình sau đây có phải là hình vuông không?
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa và nêu tên những vật có hình vuông

Đáp án: Gạch lát nền nhà
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Hoạt động 3: Quan sát hình
HÌNH TRÒN

Thứ hai 09 tháng 09 năm 2011
Toán


Hoạt động 4: Thảo luận nhóm


Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên những vật có hình tròn
Đáp án: Bánh xe, đĩa
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán


Bài 1: Đếm hình
Các em hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông?
Đáp án: Có 5 hình vuông

Giải bài tập
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Bài 2: Tô màu.
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Bài 3: Tô màu.
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông?
Thứ hai 03 tháng 09 năm 2011
Toán
Hôm nay chúng ta học bài gì?
Về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
Chuẩn bị bài học tiếp: Bài Hình tam giác
Củng cố dặn dò
Tiết học kết thúc

Sponsor Documents