slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17

Toan - Hinh vuong va hinh tron bài giảng Toán học 1

Đăng ngày 10/10/2010 11:26:34 PM | Thể loại: Toán học 1 | Lần tải: 42 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 2.18 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Kiến thức:
Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn.
Kỹ năng:
Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật.
. Thái độ:
Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn.
Lớp hát
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Các hình sau đây có phải là hình vuông không?

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa và nêu tên những vật có hình vuông

Đáp án: Gạch lát nền nhà

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Hoạt động 3: Quan sát hình

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán


Hoạt động 4: Thảo luận nhóm


Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên những vật có hình tròn
Đáp án: Bánh xe, đĩa
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán


Bài 1: Đếm hình
Các em hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông?
Đáp án: Có 5 hình vuông


Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Bài 2: Tô màu.
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Bài 3: Tô màu.
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông?
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Hôm nay chúng ta học bài gì?
Về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
Chuẩn bị bài học tiếp: Bài Hình tam giác

Sponsor Documents