toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83

Đăng ngày 12/14/2017 9:59:28 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: khuyên vũ thị kim | Lần tải: 8 | Lần xem: 15 | Page: 12 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: ppt
 • toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83 - 1
 • toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83 - 2
 • toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83 - 3
 • toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83 - 4
 • toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83 - 5
 • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng toan hoc 3 luyen tap chung tiêt 83, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/toan-hoc-3-luyen-tap-chung-tiet-83.vltx0q.html

Nội dung

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN: TOÁN - LỚP 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÀU BÀNG
= 96
48  ( 4 : 2 )

= 192 : 2
= 96
48  4 : 2
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
a) 324 – 20 + 61
188 + 12 - 50
b) 21  3 : 9
40 : 2  6
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
a) 324 – 20 + 61
= 304 + 61
= 365
188 + 12 - 50
= 200 – 50
= 150
b) 21  3 : 9
= 63 : 9
= 7
40 : 2  6
= 120
= 20 6
?
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
b) 90 + 28 : 2
a) 15 + 7
? 8
201 + 39 : 3

564 – 10  4

Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
b) 90 + 28 : 2
a) 15 + 7
 8
= 71


= 15 + 56
= 90 + 14

= 104
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
Luyện tập chung
b) 72 :
a) 123

(100 + 11)

64 : ( 8 : 4 )

 ( 42 – 40 )
( 2  4 )
? 9
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
Luyện tập chung
b) 72 :
a) 123
 2

= 246

= 123

= 72 : 8
 ( 42 – 40 )
( 2  4 )
= 9
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
280
36
121
50
230
56  (17 – 12)
142 – 42 : 2
90 + 70 x 2
86 – ( 81 – 31)
(142 – 42) : 2
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
Bài giải

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
5
Số hộp bánh xếp được là:
800 : 4 = 200 (hộp bánh)
Số thùng bánh xếp được là:
200 : 5 = 40 (thùng bánh)
Đáp số: 40 thùng bánh
Tóm tắt
800 cái bánh
4 cái: 1 hộp
? hộp
5 hộp: 1 thùng
? thùng
Luyện tập chung
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
Toán
Xem lại bài. Làm các bài tập còn lại.
Chuẩn bị bài mới: Bài Hình chữ nhật
Toán
Luyện tập chung
- Chữa lại bài làm sai
B�i sau: Hỡnh ch? nh?t