Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) - tiet 10 hon so tt ppt

  • 14/08/2019 09:27:51
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.35 M, số trang : 15 ,tên tiet 10 hon so tt ppt

Slides

Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) slide 1
Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) slide 2
Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) slide 3
Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) slide 4
Toán học 5. Hỗn số (tiếp theo) slide 5

Chi tiết

TOÁN
LỚP 5C.
HỖN SỐ (TIẾP THEO).
GIÁO VIÊN:NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
1. Thực hiện phép tính:
2. Đọc các hỗn số sau:
;
3. Viết các hỗn số sau:
mười và bảy phần chín
tám và ba phần mười
;
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
1. Thực hiện phép tính:
2. Đọc các hỗn số sau:
: bảy và hai phần năm
: chín và sáu phần bảy
3. Viết các hỗn số sau:
mười và bảy phần chín:
tám và ba phần mười:
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Dựa vào hình vẽ để viết hỗn số thích hợp:
thảo luận nhóm đôi
Cách 1:
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Cách 2:
Ta viết gọn là:
Có thể viết hỗn số thành một phân số có:
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.
- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thảo luận nhóm đôi
Thực hiện phép tính:
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thực hiện phép tính:
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số. (tiếp theo)
Chúc các em vui vẻ!

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ