Toán học 5. Hỗn số - tiet 9 hon so ppt

  • 14/08/2019 09:27:09
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 3.96 M, số trang : 21 ,tên tiet 9 hon so ppt

Slides

Toán học 5. Hỗn số slide 1
Toán học 5. Hỗn số slide 2
Toán học 5. Hỗn số slide 3
Toán học 5. Hỗn số slide 4
Toán học 5. Hỗn số slide 5

Chi tiết

TOÁN
LỚP 5C.
HỖN SỐ.
GIÁO VIÊN:NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Toán
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Hỗn số.
Có 2 hình tròn và
2

?
?
hình tròn
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
2
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
2
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
2
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
2
Viết thành:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
2
Phần nguyên
Phần phân số
hai và ba phần tư
đọc là:
Nhận xét cách đọc hỗn số trên?
(hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”)
Khi đọc hỗn số ta đọc phần nguyên trước rồi đọc phần phân số sau.
Toán
Hỗn số.
2
Phần nguyên
Phần phân số
hai và ba phần tư
đọc là:
Nhận xét cách viết hỗn số trên?
(hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”)
Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên trước rồi viết phần phân số sau.
Viết là:
3
4
2
Toán
Hỗn số.
2
1
<
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1.
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.
*Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.
Kết luận:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
Viết hỗn số:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
+
Viết hỗn số:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc: một và một phần hai
Mẫu:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc: hai một phần tư
a)
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc: hai bốn phần năm
b)
Bài 1:
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
c)
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc: ba và hai phần ba
Thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2019
Toán
Hỗn số.
0
1
0
1
2
3


Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số
a)
b)
Bài 2:
Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:
Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:

CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ