Toán Học 5. Ôn Tập: Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

bài giảng điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-08-19 06:47:52 Tác giả Quốc Nguyễn Phú loại .ppt kích thước 1.13 M số trang 10
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TOÁNLỚP 5C.ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.TOÁNLỚP 5C.ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.Toán* Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học?Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019KIỂM TRA BÀI CŨ.kg1 kghgdagg1 g1 dag= 10 g= 10dag1 hg= 10 hgyến1 yến= 10 kg= 10 yến1 tạtạtấn1 tấn= 10 tạ1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: b) Nhận xét hai đơn vị đo khối lượng liền nhau: Ki-lô-gamLớn hơn ki-lô

  • Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - 1
  • Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - 2
  • Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - 3
  • Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - 4
  • Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TOÁN
LỚP 5C.
ÔN TẬP:
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
TOÁN
LỚP 5C.
ÔN TẬP:
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Toán
* Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học?
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
kg
1 kg
hg
dag
g
1 g
1 dag
= 10 g
= 10dag
1 hg
= 10 hg
yến
1 yến
= 10 kg
= 10 yến
1 tạ
tạ
tấn
1 tấn
= 10 tạ
1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
b) Nhận xét hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:
Ki-lô-gam
Lớn hơn ki-lô-gam
Nhỏ hơn ki-lô-gam
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng.
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 18 yến = ... kg
200 tạ = ... kg
35 tấn = ... kg
c) 2 kg 326 g = ... g
6kg 3g = .... g
b) 430 kg = ... yến
2500 kg = ... tạ
16000 kg = ... tấn
d) 4008 g = . ..kg... g
9050 kg = ....tấn... kg
180
20000
43
25
16
8
35000
2326
6003
50
4
9
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng.
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
Bài 3: > ; < ; = ?
2kg 50g … 2500g ; 6090kg … 6tấn 8kg


13kg 85g … 13kg805g ; tấn … 250kg

>
<
<
=
2050g
6008kg
250kg
13805g
13085g
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng.
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
Bài 3: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300 kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt
1 tấn = 1 000 kg
300 kg
Ngày thứ hai
Ngày thứ ba
? kg
? kg
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng.
Ngày thứ nhất
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được: 300 x 2 = 600 (kg) Số ki-lô-gam đường hai ngày đầu cửa hàng bán được: 600 + 300 = 900 (kg) Số ki-lô-gam đường ngày thứ ba cửa hàng bán được: 1000 – 900 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg
Bài 3: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300 kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng.
Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2019
Tiết học kết thúc
CHÀO CÁC EM !

Nguồn:Quốc Nguyễn Phú

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTIET_22_BANG_DON_VI_DO_KHOI_LUONG.ppt[1.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zg260q
Danh mục
bài giảng điện tử
Ngày đăng
2019-08-19 06:47:52
Loại file
ppt
Dung lượng
1.13 M
Trang
10
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Toán học 5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

bài giảng có liên quan