Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - tiet 7 on tap phep cong va phep tru hai phan so ppt

  • 14/08/2019 09:25:50
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.71 M, số trang : 9 ,tên tiet 7 on tap phep cong va phep tru hai phan so ppt

Slides

Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 1
Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 2
Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 3
Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 4
Toán học 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số slide 5

Chi tiết

TOÁN
LỚP 5C.
ÔN TẬP:
PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân:
Toán
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
* Ví dụ 1:
* Ví dụ 2:
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
* Ví dụ 1:
* Ví dụ 2:
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
* Bài 1: Tính
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
* Bài 2: Tính
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
Bài 3:
bóng đỏ
bóng vàng
bóng xanh
?
Bài giải
Phân số biểu thị số bóng màu đỏ và số bóng màu xanh là:
Phân số biểu thị số bóng màu vàng là:
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
2. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.
1. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Toán
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
Thứ ba, ngày 03 tháng 09 năm 2019
CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ