slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13

toan nhan biet cac nhom co 8 doi tuong bài giảng Lá

Đăng ngày 12/21/2009 9:05:51 AM | Thể loại: Lá | Lần tải: 111 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 1.98 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Toán: Dạy trẻ đếm tạo nhóm có lượng 8.
Số 8
Độ tuổi:5-6 T
Giáo viên:Lờ Th? Phu?ng
Trường MN Son Ca Cam l?
6
5
7
7
8
8
8
8
8
6 7 8
8 7 5
Chào các bạn

Sponsor Documents