Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 bài giảng Hóa học 8

Đăng ngày 3/24/2016 3:49:04 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 1.72 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Chủ điểm: Thế giới động vật
Đề tài: Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc.
Đối tượng: Mẫu giáo lớn
Lớp: A2
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
Cách1: 1 -1 - 1
Cách 2: 1-2-1
Cách 3: 1-1-2
Trò chơi: ai thông minh.

Sponsor Documents