slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19

Toán sắp xếp theo quy tắc bài giảng Lá

Đăng ngày 7/21/2010 9:39:57 PM | Thể loại: Lá | Lần tải: 882 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 6.42 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Hoạt động NHận thức:
``Tạo ra quy tắc sắp xếp``
Trường mầm non Chuyên Ngoại
Giáo viên:Phạm Thị Nhâm
Bé đoán xem xe trong xe có con vật nào nữa ?
Chúc các bé
chăm ngoan học giỏi

Sponsor Documents