Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng

Đăng ngày 4/4/2009 12:24:50 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Huy Đặng Quang | Lần tải: 25 | Lần xem: 24 | Page: 7 | Kích thước: 0.62 M | Loại file: ppt
  • Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng - 1
  • Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng - 2
  • Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng - 3
  • Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng - 4
  • Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng, Bài giảng. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng bài giảng Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng thuộc danh mục Bài giảng được giới thiệu bởi bạn Huy Đặng Quang đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào mục Bài giảng , có tổng cộng 7 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Tính chất giao hoán của phép cộng trường tiểu học Xuân Bắc toán lớp 4 Giáo viên: Đặng Quang Huy Lớp : 4C Thứ ngày tháng năm Toán Tính giá trị những biểu thức trong bảng sau 20+30=50 30+20=50 350+250=600 250+350=600 1208+2764=3972 2764+1208=3972 20 30 50 50 350 250 600 600 a+b b+a Giá trị của biểu thức a+b luôn bằng giá trị của biểu thức b+a Ta viết: a+b = b+a Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng ko đổi thay Tính chất giao hoán của phép cộng Thứ ngày https://nslide.com/bai-giang/toan-tinh-chat-giao-hoan-cua-phep-cong.wlk5tq.html

Nội dung

Tính chất giao hoán của phép cộng
trường tiểu học Xuân Bắc
toán lớp 4
Giáo viên: Đặng Quang Huy
Lớp : 4C
Thứ ngày tháng năm
Toán
Tính giá trị các biểu thức trong bảng sau
20+30=50
30+20=50
350+250=600
250+350=600
1208+2764=3972
2764+1208=3972
20
30
50
50
350
250
600
600
a+b
b+a
Giá trị của biểu thức a+b luôn bằng giá trị của biểu thức b+a
Ta viết:
a+b = b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Tính chất giao hoán của phép cộng
Thứ ngày tháng năm
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 1: Nêu kết quả tính
468 + 379 = 847
379 + 468 =
b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =...
c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268=
847
9385
4344
468 + 379
379 + 468
Thứ ngày tháng năm
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 2 : Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm
a) 48 + 12 = 12 +....
65 + 297 = .... + 65
..... + 89 = 89 + 177
b) m + n = n + ...
84 + 0 = .... + 84
a + 0 = .... + a = .....
48
297
177
m
0
0
a
Thứ ngày tháng năm
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 3 :
>
<
=
2975+4017 .....4017+2975
2975+4017 .....4017+3000
2975+4017.....4017+2900
b) 8264+927.....927+8300
8264+927.....900+8264
927+8264......8264+927
>
=
<
=
<
>
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
a + b = b + a
Giờ học kết thúc
Xin chân thành cám ơn các thầy cô