Tôn giáo học đại cương - Phật giáo

bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-06-01 14:46:53 Tác giả Ty Lê Quốc loại .pptx kích thước 8.08 M số trang 55
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TIỂU ĐỘI 2Lê APhan BVũ CHồ DHuỳnh ENguyễn FTrần GHà HHoàng INguyễn JPHẬT GIÁO2BÀI 4Sự ra đời và phát triển của Phật giáoGiáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chứcPhật giáo trên thế giới và ở Việt NamIIIIIIP

  • Tôn giáo học đại cương - Phật giáo - 1
  • Tôn giáo học đại cương - Phật giáo - 2
  • Tôn giáo học đại cương - Phật giáo - 3
  • Tôn giáo học đại cương - Phật giáo - 4
  • Tôn giáo học đại cương - Phật giáo - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TIỂU ĐỘI 2
Lê A
Phan B
Vũ C
Hồ D
Huỳnh E
Nguyễn F
Trần G
Hà H
Hoàng I
Nguyễn J
PHẬT GIÁO
2
BÀI 4
Sự ra đời và phát triển của Phật giáo
Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam
III
II
I
PHẬT GIÁO
TRÊN THẾ GIỚI
VÀ Ở VIỆT NAM
1. Sự ra đời của đạo Phật
- Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VI (TCN)
- Người sáng lập ra Phật giáo được tôn là Thích Ca Mâu Ni
4
I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO
Bàlamôn
(Braman)
5
- Tiền đề kinh tế - xã hội
Là đẳng cấp cao nhất, thống trị đời sống tinh thần của xã hội (thần của nhân gian)
Sát đế lợi
(Kshatrya)
6
- Tiền đề kinh tế - xã hội
Người chấp hành quyền lực thế tục và được coi là người bảo hộ của nhân dân
Phệ xá
(Vaisya)
7
- Tiền đề kinh tế - xã hội
Lực lượng chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội và phải nộp thuế
Thủ đà la
(Shudra)
8
- Tiền đề kinh tế - xã hội
Có nghĩa vụ phục tùng cấp trên
9
- Tiền đề tư tưởng và lý luận
Phật giáo tiếp nhận truyền thống tư tưởng có tính nhân bản, nhân văn vốn có, hướng lý luận của mình vào việc giải quyết các vấn đề của nhân sinh
Vì vậy, vấn đề trung tâm mà Phật giáo chủ trương giải quyết là vấn đề “giải thoát” con người khỏi nỗi khổ của cuộc đời
10
- Tiền đề tư tưởng và lý luận
Sử dụng các thành tựu tư tưởng khác nhau
Luận về quan hệ Nhân - Quả của phái Sam Khuya
Thuyết Nguyên tử của phái Vaisêsika
Những quan niệm thần bí như luân hồi, nghiệp báo của Bàlamôn
Tư duy Ấn Độ khi luận bàn về các phạm trù
Không – Hữu
11
- Vai trò người sáng lập Phật giáo
12
- Vai trò người sáng lập Phật giáo
13
- Vai trò người sáng lập Phật giáo
14
- Vai trò người sáng lập Phật giáo
2. Quá trình phát triển
Khi đức Phật còn tại thế : sau 49 năm đi thuyết pháp, tu tưởng của đức Phật đã lan rộng khắp Ấn Độ và trở thành một tôn giáo chính ở Ấn Độ thời bấy giờ
15
16
Khi đức Phật qua đời: 4 lần kết tập
Lần 1: sau khi đức Phật nhập diệt 7 ngày, các đại đệ tử tổng hợp và tụng lại kinh - luật, tuy nhiên chỉ qua lời nói
Lần 2: sau khi nhập diệt 100 năm để luận giải kinh điển, thực hành giới luật và tranh luận về 10 điều luật mới do bộ phận Tỳ kheo trẻ đưa ra
Lần thứ 3: sau khi nhập diệt 236 năm, 3 tạng Kinh - Luật - Luận đã được khắc bằng chữ Pali
Lần thứ 4: sau khi Phật nhập diệt 600 năm, 3 tạng Kinh - Luật - Luận đã được khắc bằng chữ Phạn
Chia thành đại chủng bộ (Bắc truyền - Đại thừa) và thượng tọa bộ (Nam truyền - Tiểu thừa)
- Viết bằng chữ Phạn
- Thờ Thích ca và các vị Bồ tát
- Coi trọng việc nhập thế, liên kết với thế tục, ngoài việc xuất gia tại gia cũng có thể giải thoát được

- Ăn chay
- Một ngày có thể ăn nhiều bữa
- Không đi khất thực
- Coi Phật là một vị thần vạn năng uy lực tuyệt đối
- Viết bằng văn tự Pali
- Thờ duy nhất Phật Thích ca
- Chú trọng xuất gia, xa lánh thế gian, cuộc sống tại gia không đem lại giải thoát, phải dựa vào mình để giải thoát
- Không ăn chay
- Một ngày chỉ ăn một bữa
- Đi khất thực
- Coi Phật là một con người, một thầy dạy
Đại thừa
Tiểu thừa
Hiện nay Phật giáo đang phát triển mạnh ở các châu lục, trở thành tôn giáo lớn trên thế giới với khoảng 400 triệu tín đồ
Ở châu Á, Phật giáo đã bắt rễ sâu ở khắp các quốc gia châu Á rồi từ đây phát triển ra toàn thế giới
Ở châu Âu, Phật giáo du nhập vào từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX, đang bén rễ và có bước đầu phát triển
Ở châu Mỹ, các nước Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada phát triển mạnh
Ở châu Úc, có lượng tín đồ lớn, ngoài ra còn có các trường Phật học
Ở châu Phi, hiện chỉ có Phật giáo Tây Tạng và Đài Loan cùng Nhật Bản

3. Tình hình Phật giáo thế giới hiện nay
3.1 Tình hình phát triển
Phật giáo là tôn giáo đề cao sự công bằng, bình đẳng
Phật giáo coi trọng hòa bình, có thể đem lại an lạc cho thế giới và cho mọi gia đình
Phật giáo là tôn giáo phù hợp với khoa học
Phật giáo có thể góp phần giải quyết những vấn nạn của thời đại
3. Tình hình Phật giáo thế giới hiện nay
3.2 Nguyên nhân phát triển
1, Tứ diệu đế
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Sinh khổ
Lão khổ
Bệnh khổ
Tử khổ
Sở cầu bất đắc khổ
Ái thụ biệt khổ
Oán tăng hội khổ
Ngũ uẩn khổ
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Tham, sân, si
Mạn, nghi
Biên kiến, tà kiến
Kiến thủ, giới cấm thủ
Là kết quả hạnh phúc, giải thoát và an lạc
(nguyên nhân tạo thành nỗi khổ)
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
2, Vô thường, vô ngã, duyên khởi, ngũ uẩn
Mọi sự vật, hiện tượng đều nằm trong một mối liên hệ, tác động với nhau. Nguyên nhân của yếu tố này là kết quả của yếu tố khác.
12 khâu (các yếu tố làm nên sự hữu sinh)
cảm giác
Thụ uẩn
hiện tượng vật chất
Sắc uẩn
tác dụng của tri giác
Tưởng uẩn
ý chí
Hành uẩn
tác dụng của ý thức và nhận thức
Thức uẩn
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
3, Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo
Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả
Vòng sinh tử
Kết quả tất yếu mà con người gánh chịu
Nhân quả
Luân hồi
Nghiệp báo
Luật lệ
1
Ngũ giới, thập thiện, tứ ân
2
Lục hòa, lục độ
3
Thực hành 10 điều tâm niệm
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối hại, không uống rượu
Thập thiện:
Tứ ân (bốn đức lớn): ân tam bảo, ân người giúp đỡ, ân quốc gia,
ân cha mẹ
Lục hòa
Chung sống hòa hợp
Không được tranh cãi bất hòa
Đồng tâm nhất trí
Cùng giải thích, phát minh, phổ biến
Giữ thuần phong mĩ tục
Luật pháp nhà nước: bình đẳng về quyền lợi
Lục độ
Bố thí
Trì giới
Tinh tấn
Nhẫn nhục
Thiền định
Trí tuệ
Cách bài trí
Cách thờ Phật
Lễ nghi
Các hình thức
Trình tự lễ
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
VĂN THÙ
THÍCH CA ĐẢN SINH
Cách bài trí thờ Phật
TAM THẾ PHẬT
TAM THẾ PHẬT
DI ĐÀ TAM TÔN
HOA NGHIÊM TAM THÁNH
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
PHỔ HIỀN
ĐỨC ÔNG
KIM CƯƠNG HỘ PHÁP KHUYẾN THIỆN
KIM CƯƠNG HỘ PHÁP TRỪ ÁC
PHẬT A-DI-ĐÀ
QUAN THẾ ÂM
THÍCH CA
ĐỨC ÔNG
TAM THẾ PHẬT
DI ĐÀ TAM TÔN
HOA NGHIÊM TAM THÁNH
HỘ PHÁP KIM CƯƠNG
Cách bài trí
Cách thờ Phật
Lễ nghi
Các hình thức
Các ngày lễ
Trình tự lễ
Các ngày lễ chính
Các ngày lễ của từng chùa, từng môn phái
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Các ngày lễ chính
- Tết Nguyên đán
- Rằm tháng giêng: lễ Thượng nguyên
- Ngày 08/02 : Đức Phật Thích Ca xuất gia
- Ngày 15/02: Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn
- Ngày 15/4: Đức Phật Thích Ca đản sinh
- Ngày 15/7 : Lễ Vu lan
- Ngày 08/12: Đức Phật Thích Ca thành đạo
II. Giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức
Giáo hội Phật giáo VN
Đại thừa, Tiểu thừa
Giáo hội và hệ phái
Cư sỹ, xuất gia
Đại đức, thượng tọa, hòa thượng
Tăng đoàn và
phẩm trật
Tổ chức
III. Phật giáo ở Việt Nam
2.Quá trình phát triển
1.Quá trình truyền bá đạo Phật vào Việt Nam
- Phật giáo thời Đinh – Lê – Lý – Trần
- Phật giáo thời Hậu Lê – Nguyễn
III. Phật giáo ở Việt Nam
- Phật giáo thế kỉ XX
III. Phật giáo ở Việt Nam
Tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay
Luôn giữ được truyền thống gắn bó với dân tộc, hoạt động theo tôn chỉ đề ra , chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Phật giáo Việt Nam đang phát triển theo xu hướng hội nhập thế giới và phụng sự dân tộc

Nguyên nhân của tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay
Do sự bung ra của cơ chế thị trường
Do chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo
Do đời sống được nâng lên nên nhu cầu tinh thần cũng tăng lên.
Do sự đòi hỏi phát triển của chính bản thân Phật giáo.
Về văn

hóa, nghệ

thuật
Về phong

tục, đạo

đức lối

sống
2. Vai trò Phật giáo ở Việt Nam
Về tư

tưởng

chính trị
3. Những vấn đề đặt ra hiện nay
Âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá Cách mạng Việt Nam bằng các phương thức sau:
Lợi dụng nhân quyền tuyên truyền “Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo”
Chia rẽ nội bộ, phủ nhận quyền đại diện hợp pháp của GHPGVN
Móc nối với các phần tử Phật giáo để chống phá cách mạng
Đưa các nhân vật chống cách mạng vào đội ngũ các “huynh trưởng” nhằm đưa gia đình phật tử đi trật tôn chỉ của đạo, trái với quy định của Nhà nước
3.1 Quan hệ Phật giáo với chính trị
3.2 Vấn đề thế tục hóa Phật giáo
Sự gia tăng của yếu tố dị đoan trong nghi thức Phật giáo
- Sự sa sút phẩm hạnh của một bộ phận tăng ni tín đồ, hành đạo không theo tôn chỉ Phật giáo mà nặng mưu lợi tiền bạc, vật chất
- Xu thế thế tục hóa làm tăng các hoạt động từ thiện của Phật giáo
THANK FOR
WATCHING!!

Nguồn:Ty Lê Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tôn giáo học đại cương - Phật giáo
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngTon_giao_hoc_dai_cuong__Phat_giao.pptx[8.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wv000q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-01 14:46:53
Loại file
pptx
Dung lượng
8.08 M
Trang
55
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử Tôn giáo học đại cương - Phật giáo

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan