Bài Giảng Mỹ Thuật 6:Trang Trí Đường Diềm

bài giảng điện tử Thể dục Khác (Thể dục)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
hgbz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-13 09:33:23
Loại file
ppt
Dung lượng
7.28 M
Trang
24
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS AN TIẾNTIẾT 15 : VẼ TRANG TRÍTRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMTRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMThưứ Ba, ngày 26/11/2013TI?T 15: V? TRANG TR�I-Thế nào là đường diềm?Câu hỏi: Trong cuộc sống hằng ngày các em biết đượ

 • Trang trí đường diềm - 1
 • Trang trí đường diềm - 2
 • Trang trí đường diềm - 3
 • Trang trí đường diềm - 4
 • Trang trí đường diềm - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS AN TIẾN

TIẾT 15 : VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�
I-Thế nào là đường diềm?
Câu hỏi: Trong cuộc sống hằng ngày các em biết được các đồ vật nào được trang trí bằng đường diềm?


* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


Quan sát, nhận xét


TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMI- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

?Người ta thường dùng những họa tiết nào để trang trí.
Hoa

Con
vật
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát một số họa tiết
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát, nhận xét
1
2
? Em hãy nhận xét về cách sắp xếp họa tiết trong 2 bài vẽ trên
Lặp lại
Xen kẽ
? Vậy thế nào là trang trí đường diềm.
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
- Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
? Để trang trí một đường diềm ta cần phải thực hiện theo các bước như thế nào?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
- Bước 1: Kẻ 2 đường thẳng song song
- Bước 2: Chia khoảng để đặt họa tiết
- Lặp lại họa tiết giống nhau thì chia khoảng đều nhau
- Lặp lại họa tiết khác nhau thì chia khoảng to, nhỏ
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

- Bước 3: Vẽ họa tiết
- Bước 4: Vẽ màu

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.

II- Cách trang trí đường diềm
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.

II- Cách trang trí đường diềm

Nền màu nhạt
Nền màu đậm
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.

II- Cách trang trí đường diềm

Hòa sắc lạnh
Hòa sắc nóng
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�


TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.

II- Cách trang trí đường diềm
* Chơi trò chơi: “Tìm cho nhanh”
? Sắp xếp lại các bước trang trí đường diềm
A: Chia khoảng cách giữa các họa tiết.
B: Vẽ màu
C: Kẻ 2 đường thẳng song song
D: Vẽ họa tiết
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màuLưu ý: Các họa tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu* Một số bài vẽ học sinh
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màuIII- Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm.
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM


I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
III- Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm

* NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
Bố cục
Họa tiết
Màu sắc
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
*Đối với bài học tiết này:
- Hoàn thành bài vẽ.
- Có thể vẽ thêm một bài trang trí đường diềm.
*Đối với bài học tiết sau:
+ Xem trước bài: Vẽ theo mẫu- Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Bài 15 SGK)
+ Chuẩn bị dụng cụ: Vật mẫu hình trụ, hình cầu, bút chì, tẩy, giấy A 4, giấy vẽ.
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
* Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm

Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�
XIN TRÂN TRọNG KíNH CHàO
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Trang trí đường diềm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngMi_thuat__Trang_tri_duong_diem.ppt[7.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Trang Trí Đường Diềm
  Cao đẳng - Đại học
  Trang Trí Đường Diềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2009

  Xem: 12

 • Trang trí đường diềm
  Giáo dục Công dân
  Trang trí đường diềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2012

  Xem: 0

 • trang tri duong diem
  Mĩ thuật 6
  trang tri duong diem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 0

 • Trang tri duong diem
  Mĩ thuật 4
  Trang tri duong diem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2012

  Xem: 6

 • trang tri duong diem
  Mĩ thuật 6
  trang tri duong diem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2012

  Xem: 0

 • TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
  Cao đẳng - Đại học
  TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2012

  Xem: 24

 • TRANG TRI DUONG DIEM
  Bài giảng khác
  TRANG TRI DUONG DIEM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2011

  Xem: 0

 • Trang tri đường diềm.
  Mĩ thuật 4
  Trang tri đường diềm.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2010

  Xem: 123

 • trang tri duong diem
  Mĩ thuật 4
  trang tri duong diem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2010

  Xem: 0

 • trang trí dương diem
  Mĩ thuật 2
  trang trí dương diem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 42