Trang trí đường diềm

bài giảng Mỹ Thuật 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hgbz0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/13/2015 9:33:23 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
7.28 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS AN TIẾN TIẾT 15 : VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Thưứ Ba, ngày 26/11/2013 TI?T 15: V? TRANG TR� I-Thế nào là đường diềm? Câu hỏi: Trong cuộc sống hằng ngày các em b,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Trang trí đường diềm, Bài Giảng Mỹ Thuật 6 , Bài giảng điện tử Trang trí đường diềm, ppt, 24 trang, 7.28 M, Mỹ Thuật 6 chia sẽ bởi Thắng Trần Quyết đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Trang-tri-duong-diem.ppt[7.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS AN TIẾN
TIẾT 15 : VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�
I-Thế nào là đường diềm?
Câu hỏi: Trong cuộc sống hằng ngày các em biết được các đồ vật nào được trang trí bằng đường diềm?

* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát, nhận xét
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

?Người ta thường dùng những họa tiết nào để trang trí.
Hoa

Con
vật
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát một số họa tiết
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

* Quan sát, nhận xét
1
2
? Em hãy nhận xét về cách sắp xếp họa tiết trong 2 bài vẽ trên
Lặp lại
Xen kẽ
? Vậy thế nào là trang trí đường diềm.
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
- Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
? Để trang trí một đường diềm ta cần phải thực hiện theo các bước như thế nào?
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
- Bước 1: Kẻ 2 đường thẳng song song
- Bước 2: Chia khoảng để đặt họa tiết
- Lặp lại họa tiết giống nhau thì chia khoảng đều nhau
- Lặp lại họa tiết khác nhau thì chia khoảng to, nhỏ
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

- Bước 3: Vẽ họa tiết
- Bước 4: Vẽ màu
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
Nền màu nhạt
Nền màu đậm
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
Hòa sắc lạnh
Hòa sắc nóng
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
* Chơi trò chơi: “Tìm cho nhanh”
? Sắp xếp lại các bước trang trí đường diềm
A: Chia khoảng cách giữa các họa tiết.
B: Vẽ màu
C: Kẻ 2 đường thẳng song song
D: Vẽ họa tiết
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
Lưu ý: Các họa tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
* Một số bài vẽ học sinh
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm.
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
III- Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm.
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
III- Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm
* NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
Bố cục
Họa tiết
Màu sắc
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
*Đối với bài học tiết này:
- Hoàn thành bài vẽ.
- Có thể vẽ thêm một bài trang trí đường diềm.
*Đối với bài học tiết sau:
+ Xem trước bài: Vẽ theo mẫu- Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Bài 15 SGK)
+ Chuẩn bị dụng cụ: Vật mẫu hình trụ, hình cầu, bút chì, tẩy, giấy A 4, giấy vẽ.
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I- Thế nào là đường diềm?
Là hình thức trang trí kéo dài giới hạn trong 2 đường thẳng song song, cong hoặc tròn.
Họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại đều đặn và liên tục.
II- Cách trang trí đường diềm
1- Kẻ 2 đường thẳng song song
2- Chia khoảng
3- Vẽ họa tiết
4- Vẽ màu
* Thực hành
- Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm
Thưứ Ba, ngày 26/11/2013
TI?T 15: V? TRANG TR�
XIN TRÂN TRọNG KíNH CHàO
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Trang trí đường diềm - 1
  • Trang trí đường diềm - 2
  • Trang trí đường diềm - 3
  • Trang trí đường diềm - 4
  • Trang trí đường diềm - 5
  • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Trang trí đường diềm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự