HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
LỚP MG: 5-6 TUỔI A4
Ch? d?: ngh? nghi?p
Người thực hiện: Đoàn Thị Anh
Trò chơi chữ cái: i, t, c
TÌM CHỮ CÁI CÒN THIẾU
Con v?t
Con v..t
?
Con .ôm
Con tôm
t
Con cua
Con .ua
c
Trò choi 2: Ô cửa bí mật
i
1
t
2
c
3
Trò choi 3: Về đúng nhà
Trò choi 4: Bé khéo tay
CHÀO TẠM BIỆT
HẸN GẶP LẠI

nguon VI OLET