KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN DỰ B U?I THAO GIẢNG
Bài 5: TRUNG QUỐC
PHONG KIẾN ( TIẾT 2 )Nhà Minh được thành lập như thế nào?
3.Trung Quốc thời Minh, Thanh.
a.Trung Quốc thời Minh (1368–1644 ):

- Năm 1368 Chu Nguyên Chương lãnh đạo khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Nguyên lập ra nhà Minh.


CHU NGUYÊN CHƯƠNG
Kinh tế dưới thời Minh phát triển như thế nào?
3.Trung Quốc thời Minh, Thanh.
a.Trung Quốc thời Minh (1368–1644 ):
* Kinh tế
-
- Thực hiện nhiều biện pháp khôi phục kinh tế  Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản xuất hiện:
+ Xuất hiện các chủ xưởng, nhà buôn lớn
+ Nhiều thành thị lớn, phồn thịnh mọc lên như: Bắc Kinh, Nam Kinh….* Kinh tế
GỐM SỨ THỜI MINH
HOÀNG ĐẾ
THỪA TƯỚNG
THÁI ÚY
QUAN VĂN
QUAN VÕ
QUẬN
QUẬN
HUYỆN
HUYỆN


* Chính trị:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN PHONG KIẾN THỜI MINH-THANH
Bộ máy chính quyền phong kiến thời Minh khác trước ở những điểm nào?

*Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền:
Hoàng đế Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) Quan địa phương.
Cuối thời Minh, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ tăng cao, khởi nghĩa Lý Tự Thành làm triều Minh sụp đổ.b. Trung Quốc thời Thanh ( 1644 – 1911 ) :
Nhà Thanh được thành lập như thế nào?


Nam 1644 B? t?c M�n Thanh d�nh b?i
L� T? Th�nh l?p ra nh� Thanh
- Củng cố bộ máy chính quyền ,thi hành chính sách áp bức dân tộc
- Mua chuộc Quý tộc, Địa chủ người Hán
3.Trung Quốc thời Minh, Thanh.
b. Trung Quốc thời Thanh ( 1644 – 1911 ) :
Sau khi nắm quyền nhà Thanh thi hành chính sách đối nội đối ngoại như thế nào?
* Đối nội.
* Đối Ngoại.
- Thi hành chính sách “ Bế quan toả cảng”  1911 cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh
Phổ Nghi: Hoàng Đế cuối cùng của Nhà Thanh
- Bị Phương Tây xâu xé
Thảo luận nhóm
Trình bày các thành tựu văn hoá Trung Quốc.
* Nhóm 1 : a, Về tư tưởng
* Nhóm 2 : b. Về sử học .
* Nhóm 3 : c. Về văn học
* Nhóm 4: : d.Về khoa học
kĩ thuật .
4. Văn hoá Trung Quốc thời Phong Kiến.


- Nho giáo do Khổng Tử khởi xướng là công cụ sắc bén, là cơ sở lý luận và tư tưởng của CĐPK.
- Phật giáo được truyền bá vào TQ cuối thời Tây Hán và phát triển thịnh đạt ở thời Đường.
4. Văn hoá Trung Quốc thời Phong Kiến.
a. Về tư tưởng.
- Nhóm 1: Nêu những thành tựu Tư tưởng, tôn giáo của Trung Quốc thời Phong kiến?
- Nhóm 1: Vì sao Nho giáo lại có vai trò quan trọng trong xã hội Phong kiến Trung Quốc?
b. Sử học :
- Thời Tây Hán lịch sử được nghiên cứu độc lập người đặt nền móng là Tư Mã Thiên.

- Thời Đường có cơ quan biên soạn lịch sử gọi là sử quán.
4. Văn hoá Trung Quốc thời Phong Kiến.
- Nhóm 2: Sử học Trung Quốc thời Phong kiến phát triển như thế nào?
Tư Mã Thiên
c. Văn học :
- Thời Đường phát triển mạnh với sự xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…
- Tiểu thuyết phát triển với nhiều tác phẩm : Thuỷ hử ( Thi Nại Am ), Tam quốc diễn nghĩa ( La Quán Trung ), Tây Du Kí ( Ngô Thừa Ân ), ….
- Nhóm 3: Văn học Trung Quốc thời Phong Kiến đạt được những thành tựu gì?
4. Văn hoá Trung Quốc thời Phong Kiến.
La Quán Trung
Thi Nại Am – Thủy Hử
Ngô Thừa Ân- Tây Du Kí
d. Khoa học kĩ thuật :

Có 4 phát minh lớn: giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
4. Văn hoá Trung Quốc thời Phong Kiến.
Khuôn làm giấy của người Trung Quốc cổ
La bàn của người Trung Quốc cổ đại
THUỐC SÚNG

e. Kiến trúc


-

Nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc: Vạn lý trường thành, cung điện, tượng phật .
Toàn cảnh tử cấm thành
Lầu bằng đá cẩm thạch tại di hoà viên
Tu?ng Ph?t
Từ năm 1644 - 1911 triều đại phong kiến nào nắm quyền ở Trung Quốc ?
A- Nhà Tống
B- Nhà Minh
C-NhàThanh
D- Cả 3 đều sai
C
16. Người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa làm cho triều Minh sụp đỗ là :
A. Tống Giang.
B. Chu Nguyên Chương.
C. Lưu Bị..
D. Lý Tự Thành.

Ai là người Việt lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Minh xâm lược?

A- Lý Thường Kiệt
B- Trần Hưng Đạo
C- Lê Lợi
D- Nguyễn Trãi
C
Ai là tác giả cuốn Tam
quốc diễn nghĩa ?
A- Thi Nại Am
B- La Quán Trung
C- Ngô Thừa Ân
D- Tào Tuyết Cần
B
21. Hình thức văn học mới - tiểu thuyết phát triển ở :
A. Thời Đường.
B. Thời Tùy.
C. Thời Tống.
D. Thời Minh, Thanh.

22. Những phát minh quan trọng ở Trung Quốc thời phong kiến là :
A. La bàn.
B. Thuốc súng.
C. Giấy, kĩ thuật in.
D. Cả ba phát minh trên.

BÀI TẬP
Lập niên biểu về tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc qua các triều đại
nguon VI OLET