slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11

truyện cả nhà ăn dưa hấu bài giảng Ngoại ngữ

Đăng ngày 2/25/2017 7:00:33 PM | Thể loại: Ngoại ngữ | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

ju Câu truyện: Cả nhà ăn dưa hấu Gia đình Hùng Bố Hùng Mẹ Hùng Chị Hoa Bạn Hùng Mẹ hùng đi chợ về mua dưa hấu rất ngon Mẹ dùng dao cắt dưa Con mời bố ạ ! Con mời mẹ ạ !..

Bình luận

Nội dung

ju
Câu truyện: Cả nhà ăn dưa hấu
Gia đình Hùng
Bố Hùng
Mẹ Hùng
Chị Hoa
Bạn Hùng
Mẹ hùng đi chợ về mua dưa hấu rất ngon
Mẹ dùng dao cắt dưa
Con mời bố ạ !
Con mời mẹ ạ !

Sponsor Documents