Trường Mầm Non Vạn Khánh
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Truyện " Hươu con biết nhận lỗi"
Chủ điểm: Động vật
Lớp: 5-6 tuổi A2
Giáo viên: Đặng Thị Kim Ứng
Ngày dạy: 28/3/2019
I. YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên truyện “Hươu con biết nhận lỗi”, tên tác giả “Trần Thị Ngọc Trâm”, hiểu nội dung truyện ( Hươu đã nhận lầm bạn Bò là loài hươu giống mình, sau khi được Ngựa phân xử, Hươu con nhận ra là mình đã nhầm lẫn và đã xin lỗi bạn Bò), biết tên các nhân vật trong truyện.,
- Trẻ trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên các nhân vật và nội dung truyện rõ ràng; Thể hiện được vai nhân vật.
- Trẻ biết lắng nghe người khác nói để tiếp thu những ý kiến hay, và khi có lỗi thì phải dũng cảm nhận lỗi về mình và biết xin lỗi.
II. CHUẨN BỊ:
Bài giảng điện tử
Mũ các nhân vật
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Kể chuyện
- Đàm thoại:
+ Khi Hươu gặp bò, hươu đã chào như thế nào?
+ Nghe Hươu chào, bạn Bò đã nói gì?
+ Tại sao Hươu lại nghĩ rằng Bò chính là Hươu?
+ Khi Bò hỏi ý kiến của Dê, Dê đã nói như thế nào?
+ Nếu con là Dê, con sẽ phân xử như thế nào?
+ Cuối cùng, 3 bạn Hươu, Bò, Dê đã nhờ ai phân xử?
+ Ngựa đã phân xử như thế nào?
+ Khi uống nước, Hươu và Dê đã phát hiện ra điều gì?
+ Các con có biết Hươu, Bò, Dê không giống nhau ở điểm nào?
+ Khi phát hiện ra mình nhầm, hươu đã làm gì?
+ Trong cuộc sống hàng ngày, nếu c/c nhầm lẫn hay làm việc gì có lỗi với người khác, cháu sẽ làm gì?
Hoạt động 2: Đóng vai các nhân vật trong truyện
Tiết học kết thúc
Chúc các cháu chăm ngoan