`
KỂ CHO TRẺ NGHE CÂU CHUYỆN

QUA ĐƯỜNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường Mầm non An Phú
LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC
PHẦN ĐÀM THOẠI
Câu chuyện có
Những ai ?
1
Trong câu truyện
c/c
Thấy được những
hình ảnh nào
Chú cảnh sát GT
nói với 2
chị em thỏ điều gì
3
2
Qua cân truyện
c/c học
Được điều gì?
4
Trong truyện có những nhân vật nào ?
Trong câu truyện
c/c
Thấy được những
hình ảnh nào
Chú cảnh sát GT
nói với 2
chị em thỏ điều gì
3
2
Qua cân truyện
c/c học
Được điều gì?
4
Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em thỏ Trắng và thỏ Nâu xin phép mẹ đi đâu? Mẹ dặn hai chị em ra sao?
Khi nhìn thấy vườn hoa đẹp hai chị em Thỏ làm gì?
Điều gì đã xảy ra với hai chị em?
Bác Gấu đã nói gì với hai chị em?
Chú cảnh sát Thỏ Xám đã dặn dò hai chị em Thỏ những gì?
Hai chị em Thỏ cảm thấy thế nào khi nghe chú cảnh sát Thỏ Xám giải thích?
Chú cảnh sát GT
nói với 2
chị em thỏ điều gì
3
Qua cân truyện
c/c học
Được điều gì?
4
Chú cảnh sát Thỏ Xám đã dặn dò hai chị em Thỏ những gì?
Hai chị em Thỏ cảm thấy thế nào khi nghe chú cảnh sát Thỏ Xám giải thích?
Qua cân truyện
c/c học
Được điều gì?
4

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
ĐÈN CHO NGƯỜI ĐI BỘ
Khi nhìn thấy vườn hoa đẹp hai chị em Thỏ làm gì?
Điều gì đã xảy ra với hai chị em?
Bác Gấu đã nói gì với hai chị em?

TRỊ CHOI: GH�P TRANH
Giờ học đến đây là hết rồi
Chúc các bé chăm ngoan học giỏi
Hẹn gặp lại
nguon VI OLET