PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VŨNG LIÊM
TRƯỜNG THCS - THPT HIẾU NHƠN
CHÀO MỪNG CÁC EM HS LỚP 8A1
CĐ 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (T)
Chào mừng các em học sinh tham gia tiết dạy hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn !
GV : VÕ THÀNH AN
Hiếu Nhơn , Ngày 15/ 10/201
CĐ 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
1. Bình phương của một tổng
Giải
A B A A B B
B A A B B
A A B B
A B B
B B
B
CĐ 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
2. Bình phương của một hiệu
Giải
A B A A B B
B A A B B
A A B B
A B B
B B
B
CĐ 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
3. Hiệu hai bình phương
Giải
A B A B A B
B A B A B
A B A B
B A B
A B
B
Lập phương một hiệu
Giải
A B A A B A B B
B A A B A B B
A A B A B B
A B A B B
B A B B
A B B
B B
B
2. Rút gọn các biểu thức sau
A
B
- [ 2 + 2 . . + 2 ]
A A B B
A B B
B B
B
2. Rút gọn các biểu thức sau
A
B
= 2 - 2 . . + 2
A A B B
A B B
B B
B
2. Rút gọn các biểu thức sau
A
B
= 2 + 2 . . + 2
A A B B
A B B
B B
B
A A
B B
- ( 2 - 2 )
A B
x
2
2. Rút gọn các biểu thức sau
A
B
= 3 + 3 . 2 . + 3. . 2 + 3
A A B A B B
X X X
B B B
1 1 1
A A
B B
- x( 2 - 2 )
A B
B
- x( x2 - 9 )
- x3
+ 9x
Kiến thức cần nhớ
Hằng đẳng thức bình phương một tổng , bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương .
Các em làm các bài tập sau:
Tính a) ( x + 5 )2 b) (x + 7y )2
2. Tính a) ( x - 7 )2 b) (4x - y )2
3. Tính a) ( x – 8) ( x+ 8) b) ( x +5)(x- 5) – (x – 3 )2
Tiết sau chúng ta học chủ đề : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Hướng dẫn ở nhà:
Xem kĩ các bài tập ôn tập

chúc các em chăm ngoan học giỏi!
nguon VI OLET