slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14

Tự giới thiệu về mình bài giảng Tiếng Việt

Đăng ngày 8/17/2009 3:29:46 PM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: 1.04 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Môn: Tập làm văn
Thiết kế bài giảng
Bài:Tự giới thiệu về mình
I - Kiểm tra bài cũ
III - Các hoạt động dạy học
IV - Củng cố
Hoạt động 1


- Tên em là gì ?
- Quê em ở đâu?
- Em học lớp nào, trường nào?
- Em thích những môn học nào?
- Em thích làm những việc gì ?

Mẫu:Em thích vẽ và múa hát.
Giới thiệu về mình theo gợi ý câu hỏi sau:
Hoạt động 2
Nói lại những điều em biết về một bạn trong lớp.
Quan sát tranh và cho biết nội dung của mỗi tranh để kể lại thành một câu chuyện .
Hoạt động 3

Bức tranh 1
Hãy kể lại nội dung của bức tranh 1 bằng 1,2 câu .
Bức tranh 2
Bức tranh 2 gồm có những ai?
Kể lại nội dung của bức tranh 2 băng 1,2 câu .

Bức tranh 3
Bức tranh 3 có mấy nhân vật ? Nội dung của bức tranh 3 nói gì ?

Bức tranh 4
Kể lại nội dung của bức tranh 4 bằng 1,2câu :
Củng cố

Hãy giới thiệu về bản thân mình với các bạn
trong lớp .
- Kể lại hoàn chỉnh nội dung câu chuyện vừa
học theo tranh gợi ý .
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em .
I - Kiểm tra bài cũ
III - Hướng dẫn tìm hiểu bài
IV - Củng cố
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1
Đọc đoạn 1 bài "Làm việc thật là vui" và cho biết các con vật xung quanh ta làm những việc gì?
Câu hỏi 2
Đọc đoạn còn lại và cho biết em bé trong bài làm những việc gì?

Sponsor Documents