Tu nhien xa hoi

Đăng ngày 11/17/2010 7:59:47 AM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Đào Lê Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 11 | Page: 12 | Kích thước: 5.48 M | Loại file: ppt
  • Tu nhien xa hoi - 1
  • Tu nhien xa hoi - 2
  • Tu nhien xa hoi - 3
  • Tu nhien xa hoi - 4
  • Tu nhien xa hoi - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tu nhien xa hoi, Khoa học. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc bài giảng Tu nhien xa hoi .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Tu nhien xa hoi trong danh mục Khoa học được chia sẽ bởi user Đào Lê Thị tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Khoa học , có 12 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Người thực hiện:TRần Thị Nguyêt GV hướng dẫn: D?ng Th? H?ng Doan Lớp : K3B Trường Cao đẳng Hải Dương Bài 48: Quả KI?M TRA B�I CU  Nªu nhËn xÐt vÒ hình d¹ng, mïi h­¬ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa, nói thêm là KÓ tªn c¸c bé phËn cña hoa? * Các loµi hoa khác nhau vÒ mµu s¾c, hình d¹ng, mùi hương, ngoài ra Mçi bông hoa th­êng có cuèng hoa, ®µi hoa, cánh hoa và nhÞ hoa, bên cạnh đó  Hoa có chøc năng và ích lîi gì? * Hoa có chøc năng sinh sản, cho biết thêm Hoa ®­îc sử dụng https://nslide.com/bai-giang/tu-nhien-xa-hoi.00e9vq.html

Nội dung

Người thực hiện:TRần Thị Nguyêt
GV hướng dẫn: D?ng Th? H?ng Doan
Lớp : K3B
Trường Cao đẳng Hải Dương
Bài 48: Quả
KI?M TRA B�I CU
 Nªu nhËn xÐt vÒ hình d¹ng, mïi h­¬ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa. KÓ tªn c¸c bé phËn cña hoa?
* Các loµi hoa khác nhau vÒ mµu s¾c, hình d¹ng, mùi hương. Mçi bông hoa th­êng có cuèng hoa, ®µi hoa, cánh hoa và nhÞ hoa.
 Hoa có chøc năng và ích lîi gì?
* Hoa có chøc năng sinh sản. Hoa ®­îc dùng để trang trí, làm n­íc hoa, ­íp chÌ, ®Ó lµm thuèc…
Quan sát đặc điểm bên ngoài của quả:
Nêu hình dạng, màu sắc, kích thước của quả ?
Kể tên các loại quả mà em đã được ăn?
=> Có rất nhiều loại quả, chúng khác nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước.
Quả Đào
Quả Nho
Quả Dưa hấu
Quả Táo
Vỏ
Thịt
Vỏ lạc
Hạt lạc
Hạt
Chỉ
=> Mỗi quả thường có ba phần chính: Vỏ, thịt, hạt. Chúng ta thường ăn phần thịt của quả. Mùi vị của từng loại quả thường khác nhau.
slide20
1. Làm đồ ăn tươi
2. Làm nước ép hoa quả.
Nho khô
Chuối khô
3. Quả sấy khô để sử dụng lâu dài.
Mít khụ
Bài 48: Quả
=>Hạt dùng để gieo trồng.

Trong thiên nhiên có rất nhiều loại quả. Chúng khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị. Quả có thể để ăn, làm thuốc và làm nước ép... Mỗi quả thường có ba phần chính: Vỏ, thịt, hạt. Khi gặp điều kiện thích hợp, hạt sẽ mọc thành cây mới.
?
?
?
?
1
2
3
4
?
K
T á O
B Ư ở I
S ầ U R I Ê N G
M í T
á
I
R
T
T R á I
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô và các em!