TU NHIEN XA HOI

Đăng ngày 12/14/2017 10:49:33 PM | Thể loại: Tự nhiên - Xã hội 3 | Chia sẽ bởi: khuyên vũ thị kim | Lần tải: 14 | Lần xem: 57 | Page: 37 | Kích thước: 7.14 M | Loại file: ppt
  • TU NHIEN XA HOI - 1
  • TU NHIEN XA HOI - 2
  • TU NHIEN XA HOI - 3
  • TU NHIEN XA HOI - 4
  • TU NHIEN XA HOI - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng TU NHIEN XA HOI, Tự nhiên - Xã hội 3. . https://nslide.com/bai-giang/tu-nhien-xa-hoi.intx0q.html

Nội dung

Trường tiểu học Tân Hưng
Tự nhiên và xã hội
3
Gv: VU THI KIM KHUYEN
Chào mừng các thầy, cô giáo đã về thăm lớp, dự giờ
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Kể tên các hoạt động nông
nghiệp? Nêu ích lợi của các
hoạt động nông nghiệp?
Câu 2: Em hiểu thế nào là hoạt động
nông nghiệp?
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
Hoạt động cả lớp
Xem tranh
Tự nhiên và xã hội
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Làng quê và đô thị
BÀI MỚI
Hoạt động 1: Quan sát tranh
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Thảo luận nhóm 6: Quan sát tranh 1, 2, 3 ở SGK và hoàn thành bảng sau:
Sự khác biệt giữa làng quê và đô thị
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Hoạt động 1: Quan sát tranh
+ Phong cảnh


+ Nhà cửa
- Nhiều cây cối, ruộng vườn.

- Nhà thưa, mái ngói đỏ.
- Ít cây cối.

- Nhà san sát nhau, nhiều nhà cao tầng.
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Hoạt động 1: Quan sát tranh
+ Đường sá


+ Hoạt động giao thông
- Đường nhỏ, hẹp, chủ yếu là đường làng, đường bờ ruộng.

- Người và xe cộ đi lại ít.
- Đường bê tông, đường nhựa rộng, nhiều.

- Người và xe cộ đi lại nhiều .
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Hoạt động 1: Quan sát tranh
+ Hoạt động sinh sống chủ yếu của người dân
- Làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi lợn, gà...
- Làm việc ở các công sở, nhà máy, xí nghiệp và buôn bán...
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Sự khác biệt giữa làng quê và đô thị
+ Phong cảnh


+ Nhà cửa
- Nhiều cây cối, ruộng vườn.

- Nhà thưa, mái ngói đỏ.
- Ít cây cối.

- Nhà san sát nhau, nhiều nhà cao tầng.
+ Đường sá


+ Hoạt động giao thông
- Đường nhỏ, hẹp, chủ yếu là đường làng, đường bờ ruộng.
- Người và xe cộ đi lại ít.
- Đường bê tông, đường nhựa rộng, nhiều.
- Người và xe cộ đi lại nhiều.
+ Hoạt động sinh sống chủ yếu của người dân
- Làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi lợn, gà...
- Làm việc ở các công sở, nhà máy, xí nghiệp và buôn bán...
* Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công...; xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại,...; đường làng nhỏ, ít người và xe cộ qua lại.
* Ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy,...; nhà ở tập trung san sát; đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại.
KẾT LUẬN
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Để cho đường làng, ngõ phố luôn xanh, sạch, đẹp em cần làm gì đê bảo vệ môi trường?

Hoạt động 2
XEM TRANH và THẢO LUẬN NHÓM 2
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Nhà máy cấp thoát nước Bình Dương
Dựa vào sự hiểu biết để tìm ra sự khác biệt về nghề nghiệp của người dân ở làng quê và đô thị.
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
- Trồng trọt
- Chăn nuôi
- Chài lưới
Các nghề
thủ công...
Làm việc ở các
công sở
- Làm việc ở trong
các nhà máy, xí
nghiệp
- Buôn bán...
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Kết luận
* Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công...;
* Ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy,...
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Trò chơi : Đúng, sai
*Ở đô thị, người dân thường đi làm trong
các công sở, cửa hàng, nhà máy,...
*Ở làng quê ít vườn cây, nhà cửa san sát.
*Nghề nghiệp ở làng quê chủ yếu là buôn
bán, làm việc tại các nhà máy, công sở,..
*Ở làng quê, đường sá nhỏ, ít người và
xe cộ qua lại.
Đ
S
S
Đ
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ


Em ở làng quê hay đô
thị ?
Liên hệ
Để cho quê hương và nơi mình sinh sống ngày một giàu đẹp hơn, em cần phải làm gì?
Củng cố
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
BÀI 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔTHỊ
Ôn lại bài : Làng quê và đô thị
Xem trước bài “An toàn khi đi xe đạp”
DĂN DÒ
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và xã hội
Bài 32: Làng quê và đô thị
Tiết học kết thúc
Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh
Kính chúc các thầy, cô giáo và các em mạnh khoẻ