Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

Đăng ngày 12/17/2017 8:17:47 PM | Thể loại: Chính tả 2 | Chia sẽ bởi: tr� nguy�?n thanh | Lần tải: 0 | Lần xem: 20 | Page: 10 | Kích thước: 0.33 M | Loại file: ppt
  • Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ - 1
  • Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ - 2
  • Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ - 3
  • Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ - 4
  • Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ, Chính tả 2. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-10-tap-chep-ngay-le.j8ux0q.html

Nội dung

Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Ngày lễ
- Đoạn văn trên nói về điều gì?
- Đoạn văn trên nói về những ngày lễ.
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Ngày lễ
- Hãy kể tên các ngày lễ trong bài?
- Đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Ngày lễ
- Những chữ nào trong bài được viết hoa? Vì sao?
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
Tìm từ khó
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
Ngày lễ
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Ngày lễ
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
2. Điền vào chỗ trống c hay k ?
Con …á, con …iến, cây …ầu, dòng …ênh
k
c
c
k
- Vậy k ghép được với những âm nào?
- K ghép được với những âm: i, e, ê.
- Vậy c ghép được với những âm nào?
- Ngoài những âm i, e, ê thì c ghép được với tất cả những âm còn lại.
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017
Chính tả
Ngày lễ
3. b) Điền vào chỗ trống: nghỉ hay nghĩ ?
….học, lo …., ….ngơi, ngẫm….

Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017
Chính tả
Ngày lễ
….học, lo ……
….ngơi, ngẫm….

nghỉ hay nghĩ ?
nghỉ
nghỉ
nghĩ
nghĩ
Về nhà viết lại từ đã viết sai.
Chuẩn bị bài tiếp theo chính tả nghe viết: Ông và cháu.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi