Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

Đăng ngày 12/17/2017 7:04:27 PM | Thể loại: Luyện từ và câu 3 | Chia sẽ bởi: Cam Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 19 | Page: 23 | Kích thước: 3.88 M | Loại file: ppt
  • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? - 1
  • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? - 2
  • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? - 3
  • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? - 4
  • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?, Luyện từ và câu 3. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-11-mrvt-que-huong-on-tap-cau-ai-lam-gi.h7ux0q.html

Nội dung

,
,
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 3A
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN 1
Từ ngữ về quê hương
Ôn tập câu: Ai làm gì?
Giáo viên: Nguyễn Thị Cam
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Hãy nói câu có các âm thanh so sánh với nhau.
Bài tập 1:
Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm:
cây đa,
gắn bó,
dòng sông,
con đò,
nhớ thương,
yêu quý,
mái đình,
thương yêu,
ngọn núi,
phố phường,
bùi ngùi,
tự hào.
Chỉ sự vật ở quê hương
Chỉ tình cảm đối với quê hương
M:
M:
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
( quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn )
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
quê hương
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Tây Nguyên
( quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn )
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
quê hương
quê quán
quê cha đất tổ
nơi chôn rau cắt rốn
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bài tập 3:
a. Những câu nào trong đoạn văn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
(Theo nguyễn Thái Vận)
b. Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bài tập 3:
a. Những câu nào trong đoạn văn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
(Theo nguyễn Thái Vận)
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
19
`
Chúng tôi
đan nón lá cọ, biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầyquanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.
Mẹ
Cha
Chị tôi
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
3b. Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”
- bác nông dân
- em trai tôi
- những chú gà con
- đàn cá
Bài tập 4: Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? : bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá
- Bác nông dân đang cày ruộng.
- Em trai tôi đi câu cá ngoài ao.
- Những chú gà con đang mổ thóc trên sân.
- Đàn cá đang lội tung tăng dưới nước.
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
a) Giàn mướp.
b) Nhớ thương.
c) Rặng dừa.
d) Công viên.
e) Tự hào.
Các từ dưới đây từ nào là từ chỉ sự vật ở quê hương:
Đ
S
Đ
Đ
S
TRÒ CHƠI :
Ai nhanh, ai đúng?
0
1
2
3
4
5
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Luyện từ và câu
Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
GIỜ HỌC
ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC !
CHÀO CÁC EM !