Tập thể lớp 5a
chào mừng quý thầy cô đến dự giờ!
GV thực hiện: Thạch Thị Oanh
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Tìm quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong các câu sau đây:
Bạn Thi và bạn Ngọc đang tưới cây.
b. Do trời mưa rất to nên đường phố bị ngập nước.

Do
nên
Bài 1: G?ch du?i các c?p quan hệ từ trong những câu sau:
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.
b) Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những cho hàng nghìn đầm cua ? địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận.
a) C?p quan h? t? nh? . mà . biểu thị quan hệ gì ?
( nguyên nhân - kết quả )
b) C?p quan h? t? không những . mà còn . biểu thị quan hệ gì ?
( tăng tiến)
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b
dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì. nên.
ho?c chẳng những. mà. (viết câu vào chỗ trống trong bảng)
a) Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân th?y rõ vai trò của rừng ngập mặn với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh,.đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.
b) Ở ven bi?n các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Qu?ng Ninh,.đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ngoài biển như: Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định), .
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b
dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì. nên.
ho?c chẳng những. mà. (viết câu vào chỗ trống trong bảng)
a) Mấy năm qua, vì chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân th?y rõ vai trò của rừng ngập mặn với việc bảo vệ đê điều nên ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh. đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.
Sử dụng c?p quan h? t?
vì. nên.
Sử dụng c?p quan h? t?
chẳng những. mà...
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b
dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì. nên.
ho?c chẳng những. mà. (viết câu vào chỗ trống trong bảng)
a) Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân th?y rõ vai trò của rừng ngập mặn với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh,.đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.
b) Ở ven bi?n các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Qu?ng Ninh,.đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ngoài biển như: Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định), .
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b
dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì. nên.
ho?c chẳng những. mà. (viết câu vào chỗ trống trong bảng)
a) Mấy năm qua, vì chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân th?y rõ vai trò của rừng ngập mặn với việc bảo vệ đê điều nên ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh. đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.
Sử dụng c?p quan h? t?
vì. nên.
Sử dụng c?p quan h? t?
chẳng những. mà...
b) Chẳng những ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh,. đều có phong trào tr?ng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới b?i ngoài biển như: Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định), .
Sử dụng hợp lí quan hệ từ trong câu có tác dụng gì ?
Sử dụng hợp lí các quan hệ từ sẽ làm cho câu văn diễn đạt đúng mục đích và rõ ý hơn
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 3: G?ch du?i những chỗ khác nhau giữa hai đoạn văn sau:
a) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
b) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
Bài 4: Đoạn văn nào trong hai đoạn văn trên hay hơn ? Vì sao?
a) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
b) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
Theo VŨ LÊ MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
a) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
b) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
Theo VŨ LÊ MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 3: G?ch du?i những chỗ khác nhau giữa hai đoạn văn sau:
+ Câu 6: Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi.
+ Câu 7: Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim.
+ Câu 8: Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
Bài 4: Đoạn văn nào trong hai đoạn văn trên hay hơn ? Vì sao?
a) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
b) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le bơi ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
- Úi, này ! Bay đi, bay đi...
Theo VŨ LÊ MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bài 1: G?ch du?i các c?p quan hệ từ trong những câu sau:
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Nhờ .. mà .. biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả
không những . mà còn . biểu thị quan hệ tăng tiến
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì . nên . ho?c chẳng những . mà .
a) Mấy năm qua, vì ... nên ở ven biển các tỉnh ...
b) Chẳng những ở ven biển . mà rừng ngập mặn .
Bài 3: G?ch du?i những chỗ khác nhau giữa hai đoạn văn sau:
+ Câu 6: Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi.
+ Câu 7: Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim.
+ Câu 8: Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
Bài 4: Đoạn văn nào trong hai đoạn văn trên hay hơn ? Vì sao?
Đoạn văn a hay hơn đoạn văn b. Vì các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào các câu 6,7,8 ở đoạn văn b làm cho câu văn trở nên nặng nề, rườm rà.
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
- Khi sử dụng quan hệ từ, cần lưu ý điều gì?
+ Cần sử dụng quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục đích. Việc lạm dụng sử dụng quan hệ từ và cặp quan hệ từ không đúng lúc, đúng chỗ đôi khi sẽ làm cho câu văn thêm rườm rà, khó hiểu, nặng nề thêm.
Mời các em tham gia trò chơi
Ô số bí mật
Đặt một câu
có quan hệ từ
Sửa lỗi sai:

Gió thổi mạnh
bởi diều bay cao
Khen bạn bên cạnh
1 câu có quan hệ từ
2
3
Tìm cặp quan hệ từ
trong câu thơ sau:
Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.
4
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mời trả lời
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mời trả lời
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mời trả lời
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mời trả lời
Bài 1: G?ch du?i các c?p quan hệ từ trong những câu sau:
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Nhờ.. mà.. biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả
không những . mà còn . biểu thị quan hệ tăng tiến
Bài 2 : Chuyển mỗi cặp câu trong trong đoạn a hoặc đoạn b dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì . nên. ho?c chẳng những. mà.
a) Mấy năm qua, vì ... nên ở ven biển các tỉnh ...
b) Chẳng những ở ven biển . mà rừng ngập mặn .
Bài 3: G?ch du?i những chỗ khác nhau giữa hai đoạn văn sau:
+ Câu 6: Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi.
+ Câu 7: Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim.
+ Câu 8: Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:
Bài 4: Đoạn văn nào trong hai đoạn văn trên hay hơn ? Vì sao?
Đoạn văn a hay hơn đoạn văn b. Vì các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào các câu 6,7,8 ở đoạn văn b làm cho câu văn trở nên nặng nề, rườm rà.
- Khi sử dụng quan hệ từ cần lưu ý:
+ Cần sử dụng quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục đích. Việc lạm dụng sử dụng quan hệ từ và cặp quan hệ từ không đúng lúc, đúng chỗ đôi khi sẽ làm cho câu văn thêm rườm rà, khó hiểu nặng nề thêm.
Các em học sinh.