Tuần 13. Cửa Tùng

Đăng ngày 12/14/2017 6:35:10 PM | Thể loại: Tập đọc 3 | Chia sẽ bởi: Giang Ngô | Lần tải: 2 | Lần xem: 17 | Page: 31 | Kích thước: 10.60 M | Loại file: ppt
  • Tuần 13. Cửa Tùng - 1
  • Tuần 13. Cửa Tùng - 2
  • Tuần 13. Cửa Tùng - 3
  • Tuần 13. Cửa Tùng - 4
  • Tuần 13. Cửa Tùng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 13. Cửa Tùng, Tập đọc 3. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-13-cua-tung.xctx0q.html

Nội dung

Thứ năm,ngày 14 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
GV : Ngô Thị Giang
Kiểm tra :
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc:
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Luyện đọc
rì rào gió thổi
cứu nước
lũy tre làng
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
- Thuy?n chỳng tụi dang xuụi dũng B?n H?i - con sụng in d?m d?u ?n l?ch s? m?t th?i ch?ng Mi c?u nu?c.
- Trua, nu?c bi?n xanh lo v� khi chi?u t� thỡ d?i sang m�u xanh l?c.
Thuỵ Chương
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Luyện đọc
rì rào gió thổi
cứu nước
lũy tre làng
Tìm hiểu bài
- Thuy?n chỳng tụi dang xuụi
dũng B?n H?i - con sụng in
d?m d?u ?n l?ch s? m?t th?i
ch?ng Mi c?u nu?c.
- Trua, nu?c bi?n xanh lo
v� khi chi?u t� thỡ d?i sang
m�u xanh l?c.
Tìm hiểu bài
Câu 1: Cửa Tùng ở đâu ?
Cửa Tùng là nơi dòng sông Bến Hải gặp biển.
Cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Luyện đọc
rì rào gió thổi
cứu nước
lũy tre làng
Tìm hiểu bài
- Thuy?n chỳng tụi dang xuụi
dũng B?n H?i - con sụng in d?m
d?u ?n l?ch s? m?t th?i ch?ng
Mi c?u nu?c.
- Trua, nu?c bi?n xanh lo v� khi
chi?u t� thỡ d?i sang m�u xanh l?c.
Dấu ấn lịch sử
Câu 2:
Cảnh hai bên bờ sông
Bến Hải có gì đẹp ?
Thôn xóm mướt màu xanh của lũy tre và những rặng phi lao rì rào gió thổi
Là bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm.
Em hiểu thế nào là
“ Bà Chúa của các
bãi tắm ” ?
Câu 3:
Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì đặc biệt ?
Sắc màu nước biển thay đổi ba lần trong một ngày.
Bình minh - mặt biển đỏ ối như chiếc thau đồng chiếu xuống mặt biển làm cho nước biển nhuộm màu hồng nhạt.
Buổi trưa - nước biển màu xanh lơ.
Chiều tà - nước biển đổi màu xanh lục.
trưa
Chiều tà
Bình minh
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Luyện đọc
rì rào gió thổi
cứu nước
lũy tre làng
Tìm hiểu bài
dấu ấn lịch sử
- Thuy?n chỳng tụi dang xuụi
dũng B?n H?i - con sụng in d?m
d?u ?n l?ch s? m?t th?i ch?ng
Mi c?u nu?c.
- Trua, nu?c bi?n xanh lo v� khi
chi?u t� thỡ d?i sang m�u xanh l?c.
hồng nhạt
xanh lơ
xanh lục
Câu 4:
Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với chiếc lược đồi mồi cài trên mái tóc bạch kim của sóng biển.
Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với cái gì ?
A
A
A
Bài văn ca ngợi vẻ đẹp kì diệu của Cửa Tùng - một cửa biển ở miền Trung nước ta.
Qua bài văn giúp em hiểu điều gì ?
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Non Nước – TP Đà Nẵng
Bắc Mỹ An
Mỹ Khê – Quảng Ngãi
Nha Trang
Khánh Hòa
Chí Linh
Vũng Tàu
cửa sông Bạch Đằng
Đảo Hòn Tre Nha Trang
Luyện đọc lại :
Luyện đọc lại :
Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây
số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến
Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là CửaTùng. Bãi cát ở
đây từng được ngợi ca là “ Bà chúa của các bãi tắm ”.
Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu
nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ
ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng
nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi
sang màu xanh lục.

Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Cửa Tùng
Thuỵ Chương
Luyện đọc
rì rào gió thổi
cứu nước
lũy tre làng
Tìm hiểu bài
dấu ấn lịch sử
- Thuy?n chỳng tụi dang xuụi
dũng B?n H?i - con sụng in d?m
d?u ?n l?ch s? m?t th?i ch?ng
Mi c?u nu?c.
- Trua, nu?c bi?n xanh lo v� khi
chi?u t� thỡ d?i sang m�u xanh l?c.
hồng nhạt
xanh lơ
xanh lục
Bài văn ca ngợi vẻ đẹp kì diệu của Cửa Tùng - một cửa biển ở miền Trung nước ta.
Tìm đọc câu văn - đoạn văn qua hình ảnh
Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải - con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mỹ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương,thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông.
Bình minh ,mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt.
Trưa, nước biển xanh lơ
và khi chiều
tà thì đổi
sang màu
xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.

Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch
sử một thời chống Mỹ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre
làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển
cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng.
Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là “ Bà chúa của các bãi tắm ”. Diệu kì thay,
trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như
chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng
nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài
vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
Theo Thụy Chương