slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10

Tuần 14. Hạt gạo làng ta bài giảng Tập đọc 5

Đăng ngày 10/23/2016 10:19:00 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP TẬP ĐỌC 5 HẠT GẠO LÀNG TA Trần Đăng Khoa GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy... Hào giao thông Tuổi nhỏ góp sức: tát nước,..

Bình luận

Nội dung

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
TẬP ĐỌC 5
HẠT GẠO
LÀNG TA
Trần Đăng Khoa
GV: Nguyễn Thị Kim Oanh

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Hào giao thông
Tuổi nhỏ góp sức: tát nước, bắt sâu, gánh phân
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Sponsor Documents