Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi

Đăng ngày 12/17/2017 8:38:58 PM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Chia sẽ bởi: Quỳnh Vũ Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 13 | Kích thước: 1.20 M | Loại file: ppt
  • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi - 1
  • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi - 2
  • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi - 3
  • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi - 4
  • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi, Luyện từ và câu 4. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-14-luyen-tap-ve-cau-hoi.38ux0q.html

Nội dung

Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu
Câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn)dùng để hỏi về những điều chưa biết. Phần lớn câu hỏi là để hỏi người khác, nhưng cũng có những câu hỏi để tự hỏi mình.
Ví dụ :
Vì sao bạn không làm bài ?
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi dùng để làm gì ?
Kiểm tra bài cũ
Em nhận biết câu hỏi nhờ những dấu hiệu nào?Cho ví dụ.
Câu hỏi thường có các từ nghi vấn (ai, cái gì, sao, không…). Khi viết, cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi(?).
Ví dụ : Ai là lớp trưởng lớp 4/4 ?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Kiểm tra bài cũ
Cho ví dụ về một câu hỏi em dùng để tự hỏi mình.
Ví dụ : Vì sao mình không giải được bài tập này nhỉ?
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây :
a) Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.
b) Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.
c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui.
d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu :
a) Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.
b) Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.
c) Bến cảng lúc nào cũng
đông vui.
d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.
Hăng hái nhất và khoẻ nhất là ai ?
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây :
Trước giờ học, các em thường làm gì ?
Bến cảng như thế nào ?
Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu ?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu :
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây :
a) Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không ?
b) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không ?
c) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à ?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu :
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây :
a) Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không ?
b) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung,
phải không ?
c) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à ?
có phải – không ?
phải không ?
à ?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Bài 4. Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được,
đặt một câu hỏi.
Luyện từ và câu :
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?
a) Bạn có thích chơi diều không ?
b) Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?
c) Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất ?
d) Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy ?
e) Thử xem ai khéo tay hơn nào ?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu
Luyện tập về câu hỏi
5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?
a. Bạn có thích chơi diều không ?
b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?
c. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất ?
d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?
e. Thử xem ai khéo tay hơn nào ?
S
Đ
Hỏi về điều chưa biết
S
S
Đ
Hỏi về địều chưa biết
Luyện từ và câu :
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Bài 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?
b) Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?
c) Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất ?
e) Thử xem ai khéo tay hơn nào?
3 Câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tôi không biết bạn có thích chơi diều không .
Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất .
Thử xem ai khéo tay hơn nào.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Bài 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?
Luyện từ và câu :
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
3 Câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi
Nêu ý kiến của người nói
Nêu đề nghị
Tôi không biết bạn có thích chơi diều không .
Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất .
Thử xem ai khéo tay hơn nào.
Nêu đề nghị
Trò chơi
Có phải –không
Vì sao
Thế nào
Nhỉ
Chào tạm biệt!