Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Đăng ngày 12/10/2017 5:25:53 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: giang phùng châu | Lần tải: 109 | Lần xem: 3 | Page: 33 | Kích thước: 8.96 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo - 1
  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo - 2
  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo - 3
  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo - 4
  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-buon-chu-lenh-don-co-giao.rrpx0q.html

Nội dung

TRƯờNG TH ĐÔNG XUÂN thi đua dạy tốt, học tốt
chào mừng các thầy cô giáo
đến dự tiết tập đọc của lớp 5b
Cô giáo : Nguyễn Thị Thu Hà
Các bạn cùng hát
thật hay một bài!
Kiểm tra bài cũ:
?
* Con hãy đọc thuộc lòng 2 khổ thơ đầu bài Hạt gạo làng ta.
* Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của người nông dân ?
?
*Con hãy đọc thuộc lòng bài thơ Hạt gạo làng ta.
*Vì sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng?
Tập đọc
Buôn Chư Lênh đón cô giáo

(Hà Đình Cẩn)
Luyện đọc
So sánh
Đọc nhóm
4 bạn một
nhóm đọc
nối tiếp 4
đoạn của bài.
2 phút
tìm hiểu bài
- Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì?


- Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo như thế nào ?

-Điều đó được thể hiện qua chi tiết nào?
Con hãy kể một số tục lệ của
các dân tộc mà con biết?
- Nhát chém của cô giáo Y Hoa vào cột để thể hiện điều gì?
- Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức
chờ đợi và yêu quý " cái chữ" ?

Tình cảm của người dân Tây Nguyên
với cô giáo,với cái chữ nói lên điều gì?
Ngày nay, cái chữ của dân tộc
Tây Nguyên như thế nào?
Gấp một số lên nhiều lần

- Bài văn muốn nói điều gì?
*N�i dung ch�nh:
-T�nh c�m cđa ng��i d�n T�y Nguy�n y�u qu� c� gi�o, y�u c�i ch�, mong mu�n cho con em d�n t�c m�nh ��ỵc h�c h�nh, tho�t
kh�i c�nh nghÌo ��i, l�c h�u.
Đọc diễn cảm


Gấp một số lên nhiều lần
-Bạn đọc với giọng như thế nào?


Vì sao ?


Gấp một số lên nhiều lần
Già Rok xoa tay lên vết chém, khen:
- Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ !
Rồi giọng già vui hẳn lên:
- Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi !
Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo :
- Phải đấy ! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào !
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: "Bác Hồ". Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
- Ôi, chữ cô giáo này ! Nhìn kìa !
- A, chữ, chữ cô giáo !
Gấp một số lên nhiều lần
Già Rok xoa tay lên vết chém, khen:
- Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ !
Rồi giọng già vui hẳn lên:
- Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi !
Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo :
- Phải đấy ! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào !
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: "Bác Hồ". Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
- Ôi, chữ cô giáo này ! Nhìn kìa !
- A, chữ, chữ cô giáo !


nghe rõ cả tiếng đập
trong lồng ngực mình
Bác Hồ
Thi đọc diễn cảm
Chọn vai theo tranh
Bạn trong vai Già Rok
Bạn trong vai người dẫn truyện
Bạn và cả lớp trong vai dân làng
ồ, các bạn đọc rất hay! Các bạn có một giờ học thật vui vẻ và bổ ích!
Dặn dò về nhà
- Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.
- Chuẩn bị bài sau: Về ngôi nhà đang xây.
Xin chân thành cảm ơn ban giám khảo
Kính chúc ban giám khảo
sức khoẻ, thành đạt.
B�i cị:
N�u kh�i niƯm truyƯn c��i.
KĨ t�m t�t truyƯn " Treo biĨn" v� " lỵn c�íi, �o míi".
N�m n�i dung v� � ngh�a cđa 2 truyƯn.
B�i míi:
So�n b�i: "S� t� v� l�ỵng t�".
Th�c hiƯn c�c c�u h�i trong s�ch gi�o khoa trang 128, 129.
L�m b�i t�p trong SGK trang 129, 130.