Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân)

Đăng ngày 12/7/2017 7:38:17 AM | Thể loại: Kể chuyện 5 | Chia sẽ bởi: trang nguyễn hồng | Lần tải: 75 | Lần xem: 5 | Page: 11 | Kích thước: 0.42 M | Loại file: ppt

  • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) - 1
  • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) - 2
  • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) - 3
  • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) - 4
  • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

1
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN 2
KỂ CHUYỆN - LỚP 5
Giáo viên giảng dạy :Nguyễn Thị Hồng Trang
2

Kể chuyện :
Kiểm tra bài cũ
Kể lại 1 đoạn trong câu chuyện :
Pa – xtơ và em bé
BÀI MỚI
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
3
Đề bài :
Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.
4
1. Đọc đề bài và tìm, gạch chân dưới từ ngữ quan trọng.
2. Đọc gợi ý:
Hai bạn đọc gợi ý, lớp theo dõi.
5
Đề bài :
Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.
6
7
Kể chuyện
theo nhóm đôi
Kể chuyện :
8
Thi kể chuyện trước lớp
Kể chuyện :
9
Nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất
Kể chuyện :
10
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- Chuẩn bị nội dung cho tiết kể chuyện tuần 16.
Kể chuyện :
Củng cố - Dặn dò
11
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !