Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Đăng ngày 12/14/2017 10:34:11 AM | Thể loại: Tập làm văn 3 | Chia sẽ bởi: Hòa Vũ Thị Ngọc | Lần tải: 64 | Lần xem: 15 | Page: 6 | Kích thước: 0.70 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em - 1
  • Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em - 2
  • Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em - 3
  • Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em - 4
  • Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em, Tập làm văn 3. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-nghe-ke-giau-cay-gioi-thieu-ve-to-em.k1sx0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG B
TẬP LÀM VĂN
LỚP 3
NGHE - KỂ: GIẤU CÀY
GIỚI THIỆU TỔ EM
Tập làm văn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy giới thiệu tên các bạn trong tổ em.
Tập làm văn
Nghe - kể : Giấu cày. Giới thiệu tổ em.
* Bài tập 2: Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.
- Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là người dân tộc nào ?
- Mỗi bạn có đặc điểm gì nổi bật?
- Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt ?
Gợi ý:

Tổ em có 10 bạn. Đó là các bạn: Hồng, Linh, Lan,… . Tổ trưởng là bạn Lan. Các bạn đều là người kinh. Mỗi bạn trong tổ đều có những điểm đáng quý. Bạn Linh là học sinh giỏi toán của lớp. Bạn Lan học rất giỏi và thường giúp đỡ bạn bè..
Tập làm văn
Nghe - kể : Giấu cày. Giới thiệu tổ em.
Tổ em có 12 bạn. Đó là các bạn: Vi maiAnh, VânLinh, An Khánh, Linh Giang,… . Các bạn trong tổ đều là người kinh. Mỗi bạn trong tổ đều có những ưu điểm nổi bật. Bạn Vân Linh cao to nhất lớp. Bạn Linh Giang, Vi Mai Anh bé nhưng học giỏi và thường giúp đỡ bạn bè. Trong tháng thi đua vừa qua, tổ em nhận được rất nhiều lời khen vì hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các bạn trong tổ em rất đoàn kết và biết tự giác giúp đỡ nhau trong học tập.
CHÀO CÁC CON !