Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
trung thu
chăm chỉ
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
trung thu
chăm chỉ
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
– Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!
– A, chữ, chữ cô giáo!
(Theo HÀ ĐÌNH CẨN)
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
Câu hỏi : Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất yêu quý cái chữ?
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
- Đọc thầm lại chính tả, tự viết từ khó mình hay viết sai vào bảng con, rồi tự đọc từ đó.
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
– Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!
– A, chữ, chữ cô giáo!
(Theo HÀ ĐÌNH CẨN)
Hướng dẫn chính tả
Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn
Đầu hơi cúi
Mặt cách vở khoảng 25 - 30cm
Tay phải cầm bút
Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.
- Hai chân để song song thoải mãi.
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2019
Chính tả: (Nghe- viết)
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Bài tập 2a: Tìm những tiếng có nghĩa chỉ khác nhau ở âm tr hay ch.
CHÚC CÁ EM CHĂM NGOAN HỌC GiỎI