Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

Đăng ngày 12/13/2017 9:03:42 PM | Thể loại: Tập đọc 3 | Chia sẽ bởi: Chinh Lê Đình | Lần tải: 15 | Lần xem: 10 | Page: 32 | Kích thước: 4.75 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 1
  • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 2
  • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 3
  • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 4
  • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên, Tập đọc 3. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-nha-rong-o-tay-nguyen.wksx0q.html

Nội dung

Thứ tư,ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
B�i cu:
Hũ bạc của người cha.
Nh� rụng ? Tõy Nguyờn
Theo Nguy?n Van Huy
T?p d?c
Thứ tư,ngày 13 tháng 12 năm 2017
rông chiêng
múa rông chiêng
chiêng
chiêng trống
trống
nông cụ
C�y
B?a
cuốc
cào cỏ
hái
liềm
Luy?n d?c
* T? :
s?n ,rụng chiờng,
l?p l�ng,
chiờng tr?ng.
- Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.
- Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.
* Cõu,do?n:
truy?n l?i,
buụn l�ng,
Đọc chậm rãi, giọng tả, nhấn giọng những từ ngữ tả đặc điểm của nhà rông
Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.
Nhà rông
bền
không đụng sàn
chắc
lim
gụ
sến
táu
không vướng mái
Nhà rông phải chắc để dùng lâu dài, chịu được gió bão; chứa được nhiều người khi hội họp, tụ tập nhảy múa. Sàn cao để voi đi qua không đụng sàn. Mái cao để khi múa, ngọn giáo không vướng mái.
1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao?
Gian đầu là nơi thờ thần làng nên bài trí rất trang nghiêm: một giỏ mây đựng hòn đá thần treo trên vách. Xung quanh hòn đá thần treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ, chiêng trống dùng khi cúng tế.
2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như
thế nào?
Gian giữa là trung tâm của nhà rông vì gian giữa là nơi có bếp lửa; nơi các già làng tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?
Gian giữa là trung tâm của nhà rông.
Già làng
già làng là người cao tuổi, có uy tín được dân làng cử ra điều khiển công việc chung làng ở các vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Từ gian thứ ba là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng.
4. Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?
Nhà rông thường dài khoảng 10m, rộng hơn 4m, cao 15 - 16m. Tính đa dạng trong kiến trúc của mỗi dân tộc ở Tây Nguyên còn là ở kết cấu của ngôi nhà. 
Cầu thang lên nhà rông, các dân tộc thường đẽo 7 đến 9 bậc.
Giới thiệu thêm nhà rông
? Em cảm nghĩ gì về nhà rông Tây Nguyên sau khi xem tranh, đọc và tìm hiểu bài này?
Nội dung: Nhà rông Tây Nguyên rất độc đáo. Đó là nơi sinh hoạt công cộng của buôn làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.
*) Sau khi học bài này, em có cảm nghĩ gì về vùng đất Tây Nguyên của Tổ quốc?
Củng cố
*) Đối với các dân tộc anh em trên đất nước ta, chúng ta cần có thái độ như thế nào?
Nội dung: Nhà rông Tây Nguyên rất độc đáo. Đó là nơi sinh hoạt công cộng của buôn làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.
Đây là ngôi nhà gì?