Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

Đăng ngày 12/17/2017 3:09:14 PM | Thể loại: Chính tả 2 | Chia sẽ bởi: bích nguyễn phạm ngọc | Lần tải: 1 | Lần xem: 20 | Page: 11 | Kích thước: 5.40 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Tập chép: Hai anh em - 1
  • Tuần 15. Tập chép: Hai anh em - 2
  • Tuần 15. Tập chép: Hai anh em - 3
  • Tuần 15. Tập chép: Hai anh em - 4
  • Tuần 15. Tập chép: Hai anh em - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Tập chép: Hai anh em, Chính tả 2. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-tap-chep-hai-anh-em.s5ux0q.html

Nội dung


CHÍNH TẢ- LỚP 2.8
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHẠM NGỌC BÍCH
LỚP: 2.8
HAI ANH EM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả (tập - chép)
Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.”Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả (tập - chép)
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
Phỏng theo La - mác - tin
( Lê Quang Đán dịch)
Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.”Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
nuôi
Đêm hôm ấy
công bằng
Nghĩ vậy
ra đồng
bỏ thêm
Nếu
phần lúa
thật
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả (tập - chép)
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
Phỏng theo La - mác - tin
( Lê Quang Đán dịch)
Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.”Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả (tập - chép)
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
Phỏng theo La - mác - tin
( Lê Quang Đán dịch)
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả (tập - chép)
Đêm hôm ấy, người em nghĩ:
“Anh mình còn phải nuôi
Nếu phần lúa của mình
cũng bằng phần của anh
thì thật không công bằng.
Nghĩ vậy,
người em ra đồng
bỏ thêm vào phần của anh.
vợ con.
lấy lúa của mình
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
Phỏng theo La - mác - tin
( Lê Quang Đán dịch)
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả(tập - chép)
Bài 2
Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.
Hai anh em
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
Bài 2
Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.
ai ay
chai ngay
trai tay
hoa mai say söa
hai hay


Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả(tập - chép)
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
"Ai nhanh, ai đuùng"
Trò chơi:
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả(tập - chép)
ĐỘI THỎ
ĐỘI SÓC
Bài tập 3: Tìm các từ:
b) Chứa tiếng bắt đầu bằng ât hay âc
Trái nghĩa với còn.
Chỉ động tác ra hiệu đồng bằng đầu.
Chỉ chỗ đặt chân để bước lên them nhà (hoặc cầu thang).
Hai anh em
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chính tả(tập - chép)
Phân biệt ai/ay, s/x, ât/ âc
CHÀO TẠM BIỆT!