Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       7      0
Ngày đăng 2015-09-16 16:20:03 Tác giả Dũng Nguyễn Văn loại .ppt kích thước 0.37 M số trang 13
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINHTRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠNGiáo viên dạy minh họa Hồ Thị HuyềnTiếng Việt (rèn) – Lớp 5Chào mừng quý thầy cô về dự chuyên đề cấp trường Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014Tiếng Việt (rèn): Chính tả - Luyện từ và câu I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần 1. Rèn từ khó: 2. Bài tập: - Luyện viết một số từ khó mà các em còn mắc phải. - Nêu cấu tạo của tiếng trong tiếng Việt- Tiếng được cấu tạo: Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014Tiếng Việt (rèn): Chí

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 1
 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 2
 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 3
 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 4
 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN
Giáo viên dạy minh họa
Hồ Thị Huyền
Tiếng Việt (rèn) – Lớp 5
Chào mừng quý thầy cô về dự chuyên đề cấp trường
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần
1. Rèn từ khó:
2. Bài tập:
- Luyện viết một số từ khó mà các em còn mắc phải.
- Nêu cấu tạo của tiếng trong tiếng Việt
- Tiếng được cấu tạo: Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối.
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo vần
1. Rèn từ khó:
2. Bài tập:
Bài 4/59: Câu thơ nào dưới đây chứa tiếng gồm đủ các bộ phận âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối.
A.Hạt gạo làng ta D. Em vui em hát
B.Gửi ra tiền tuyến E.Hạt vàng làng ta
C. Gửi về phương xa
- Nêu âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối trong tiếng “tuyến”
B
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo vần
1. Rèn từ khó:
2. Bài tập:
Bài 5/59: Tiếng nào trong câu tục ngữ sau có âm đệm Người ta là hoa đất.
A. người B. hoa C. đất
B
- Nêu cấu tạo của tiếng “hoa”
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần
1. Rèn từ khó:
2. Bài tập:
Bài 5/59:
Bài 6/59:
Kết luận: Trong tiếng Việt, có những tiếng không có âm đầu; có những tiếng không có âm đệm; có những tiếng không có âm cuối, nhưng tiếng nào cũng phải có âm chính.
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần
II. Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Bài 13/60: Đọc truyện sau:
Sư Tử và Cáo
Vì đau chân, Sư tử không đi săn được, nó bèn nghĩ ra cách sống bằng mưu mẹo. Nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm. Các con thú kéo đến thăm Sư Tử đều bị Sư Tử ăn thịt. Cáo hiểu rõ sự tình, nó đứng ngoài của hang rồi lên tiếng hỏi:“Sức khỏe ngài ra sao, kính thưa ngài Sư Tử?”
Sư Tử trả lời: “Sức khỏe tôi tồi lắm. Mà sao cô không vào hang thế nhỉ?”
Cáo bèn đáp: “Tôi không vào, bởi vì theo các dấu chân, tôi thấy rõ là vào rất nhiều mà ra thì không!”
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
Bài 13/60: Đọc truyện sau:
Sư Tử và Cáo
Vì đau chân, Sư tử không đi săn được, nó bèn nghĩ ra cách sống bằng mưu mẹo. Nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm. Các con thú kéo đến thăm Sư Tử đều bị Sư Tử ăn thịt. Cáo hiểu rõ sự tình, nó đứng ngoài của hang rồi lên tiếng hỏi:“Sức khỏe ngài ra sao, kính thưa ngài Sư Tử?”
Sư Tử trả lời: “Sức khỏe tôi tồi lắm. Mà sao cô không vào hang thế nhỉ?”
Cáo bèn đáp: “Tôi không vào, bởi vì theo các dấu chân, tôi thấy rõ là vào rất nhiều mà ra thì không!”
Trong truyện trên có
những loại câu nào ?
A. Câu kể, câu hỏi,
câu cảm.
B. Câu kể, câu hỏi,
câu khiến.
C. Câu kể, câu hỏi.
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần
II. Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
- Nêu dấu hiệu của câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.
- Dựa vào đâu để phân biệt câu cảm, câu khiến ?
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
Bài 13/60: Đọc truyện sau:
Sư Tử và Cáo
Vì đau chân, Sư tử không đi săn được, nó bèn nghĩ ra cách sống bằng mưu mẹo. Nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm. Các con thú kéo đến thăm Sư Tử đều bị Sư Tử ăn thịt. Cáo hiểu rõ sự tình, nó đứng ngoài của hang rồi lên tiếng hỏi:“Sức khỏe ngài ra sao, kính thưa ngài Sư Tử?”
Sư Tử trả lời: “Sức khỏe tôi tồi lắm. Mà sao cô không vào hang thế nhỉ?”
Cáo bèn đáp: “Tôi không vào, bởi vì theo các dấu chân, tôi thấy rõ là vào rất nhiều mà ra thì không!”
Trong truyện trên có
những loại câu nào ?
A. Câu kể, câu hỏi,
câu cảm.
B. Câu kể, câu hỏi,
câu khiến.
C. Câu kể, câu hỏi.
A
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng vàvần
II. Luyện từ và câu: Ôn Tập về câu
Bài 14/61: Ghi các thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau đây vào bảng:
a) Ngày xưa, ngựa họp thành đàn ở bìa rừng.
b) Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy.
c) Đúng lúc ấy, Đại Bàng từ trên cao lao xuống, bổ một nhát như trời giáng vào giữa trán sói.
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
II. Luyện từ và câu: Ôn Tập về câu
Bài 14/61: Ghi các thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau đây vào bảng:
Ngày xưa
ngựa
họp thành đàn
ở bìa rừng
c) Đúng lúc ấy, Đại Bàng từ trên cao lao xuống, bổ một nhát như trời giáng vào giữa trán sói.
b) Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy.
a) Ngày xưa, ngựa họp thành đàn ở bìa rừng.
Đúng lúc ấy
Trên những bãi cỏ
xanh rờn
các chú ngựa non
tha hồ chạy nhảy
Đại Bàng
từ trên cao bay
xuống, bổ một …
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tiếng Việt (rèn):
Chính tả - Luyện từ và câu
I. Chính tả: Ôn tập cấu tạo tiếng và vần
II. Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Củng cố:
- Tiếng được cấu tạo bởi những bộ phận nào ?
- Câu được cấu tạo bởi những thành phần nào ?
- Chuẩn bị tiết ôn tập ở tuần 18
Dặn dò:
CHÚC QUÝ THẦY-CÔ LUÔN
VUI-KHỎE- HẠNH PHÚC -THÀNH ĐẠT
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi

Nguồn:Dũng Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngCDTruong_Tieng_Viet_ren1.ppt[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fnoc0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-09-16 16:20:03
Loại file
ppt
Dung lượng
0.37 M
Trang
13
Lần tải
6
Lần xem
7
bài giảng điện tử Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tiếng Việt
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2014

  Xem: 0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tiếng Việt
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 19

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tiếng Việt
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2015

  Xem: 0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 55

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 20

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 78

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2017

  Xem: 9

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây
  Tập đọc 5
  Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2014

  Xem: 0