Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

Đăng ngày 12/13/2017 7:43:27 AM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Lam Nguyễn | Lần tải: 35 | Lần xem: 189 | Page: 25 | Kích thước: 1.85 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 1
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 2
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 3
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 4
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-ve-ngoi-nha-dang-xay.iprx0q.html

Nội dung

Kiểm tra bài cũ:
1. Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
Đọc đoạn 1, đoạn 2.
Bài : Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Đọc đoạn 3, đoạn 4.
2. Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ” ?

Về ngôi nhà đang xây.
149
148
Đồng Xuân Lan
Luyện đọc
Về ngôi nhà đang xây.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Đồng Xuân Lan
Đoạn 1:Chiều đi học về … còn nguyên màu vôi, gạch.
Đoạn 2: Bầy chim đi ăn về … lớn lên với trời xanh.
Đọc nối tiếp 2 đoạn:
giàn giáo
huơ huơ
trát vữa
148
149
Giàn giáo
Về ngôi nhà đang xây.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Đồng Xuân Lan
Đoạn 1:Chiều đi học về … còn nguyên màu vôi, gạch.
Đoạn 2: Bầy chim đi ăn về … lớn lên với trời xanh.
Đọc nối tiếp 2 đoạn:
giàn giáo
huơ huơ
trát vữa
148
149
Giàn giáo
Trụ bê tông
Cái bay
Luyện đọc nhóm đôi
Về ngôi nhà đang xây.
148
149
Chiều/đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở//
Giàn giáo tựa cái lồng che chở//
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay//
Tạm biệt !//
Nắng đứng ngủ quên//
Trên những bức tường//
Làn gió nào về mang hương//
Ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa//
Bao ngôi nhà đã hoàn thành//
Đều qua những ngày xây dở.//
Tìm hiểu bài
Về ngôi nhà đang xây.
Đồng Xuân Lan
148
149
- Các bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây khi nào?
- Các bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây vào buổi chiều khi đi học về.
* Tìm hiểu bài:
Về ngôi nhà đang xây.
Đồng Xuân Lan
148
149
* Tìm hiểu bài:
- Giàn giáo tựa cái lồng, trụ bê tông nhú lên, bác thợ nề cầm bay làm việc, ngôi nhà thở ra mùi vôi vữa, còn nguyên màu vôi gạch, những rãnh tường chưa trát vữa.
- Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây ?
Về ngôi nhà đang xây.
Đồng Xuân Lan
148
149
* Tìm hiểu bài:
- Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?

Giàn giáo tựa cái lồng.
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây.
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong; là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch; như trẻ nhỏ.
Về ngôi nhà đang xây.
Đồng Xuân Lan
148
149
* Tìm hiểu bài:
- Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi ?

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa. Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường. Làn gió mang hương, ủ đầy những rãnh tường chưa trát. Ngôi nhà lớn lên với trời xanh.
Đồng Xuân Lan
* Tìm hiểu bài:
- Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?
Chọn ý đúng nhất để trả lời:
Đất nước ta đang trên đà phát triển.
Đất nước ta đang thay đổi từng ngày.
Đất nước ta là một công trình xây dựng lớn.
A.
B.
C.
Về ngôi nhà đang xây.
148
149
D.
Cả 3 ý trên.
Về ngôi nhà đang xây.
Đồng Xuân Lan
148
149
* Tìm hiểu bài:
Nội dung: Hình ảnh đẹp và sống động của những ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hằng ngày trên đất nước ta.
- Hình ảnh đẹp và sống động của những ngôi nhà đang xây thể hiện điều gì ?
Đọc diễn cảm
Chiều đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Giàn giáo tựa cái lồng che chở
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:
Tạm biệt!
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.
Luyện đọc theo cặp
Về ngôi nhà đang xây.
148
149
Thi đua đọc giữa các nhóm
Về ngôi nhà đang xây.
148
149
Đồng Xuân Lan
Luật chơi:
- Mỗi câu hỏi có 3 đáp án: A, B, C. Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất rồi giơ baỷng con thật nhanh.
- Thời gian cho mỗi câu hỏi là 5 giây.
Trò chơi: Rung chuông vàng

Dáp án: A
00
01
02
03
04
Câu 1: B�i tho "V? ngụi nh� dang xõy" thu?c th? tho :
A. Th? tho t? do.
B. Th? tho l?c bỏt.
C. Th? tho song th?t l?c bỏt.
05

Dáp án: B
00
01
02
03
04
Câu 2: Cỏc b?n nh? quan sỏt ngụi nh� dang xõy khi:
A. V�o bu?i sỏng, khi di h?c .
B. V�o bu?i chi?u, khi di h?c v?.
C. V�o bu?i chi?u, khi di d?o.
05

Dáp án: C
00
01
02
03
04
Câu 3: - D? v? lờn nh?ng hỡnh ?nh s?ng d?ng c?a ngụi nh� dang xõy, tỏc gi? dó s? d?ng nh?ng bi?n phỏp ngh? thu?t :
A. So sỏnh.
B. Nhõn húa.
C. So sỏnh v� nhõn húa.
05
DẶN DÒ
Xem lại bài .
Chuẩn bị :
Bài: Thầy thuốc như mẹ hiền.

Giờ học kết thúc
Chân thành cảm ơn quý thầy cô đã về dự giờ thăm lớp

Đức Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2014
CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY, CÔ.