Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

Đăng ngày 12/6/2017 7:36:14 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: trang nguyễn hồng | Lần tải: 109 | Lần xem: 50 | Page: 22 | Kích thước: 4.56 M | Loại file: ppt
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 1
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 2
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 3
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 4
  • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-15-ve-ngoi-nha-dang-xay.q5mx0q.html

Nội dung

Trường Tiểu học Đại Bản 2
TẬP ĐỌC
Giáo viên:
LỚP 5C
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
Kiểm tra bài cũ:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo như thế nào?
Bài tập đọc cho em biết điều gì ?
Tập đọc
Tiết 30 : Về ngôi nhà đang xây (Đồng Xuân Lan)

1.Luyện đọc:

Luyện đọc từ:
Luyện đọc câu
Chiều đi học về
Ngôi nhà nhuư trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh.
Giàn giáo
Trụ bê tông
Cái bay
1.Luyện đọc:

Luyện đọc từ:
Luyện đọc câu
Chiều đi học về
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh.
Câu hỏi : Bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây khi nào?
2. Tìm hiểu bài:
2. Tìm hiểu bài:
Câu hỏi : Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh của một ngôi nhà đang xây ?

- Những chi tiết vẽ lên ngôi nhà đang xây : giàn giáo, trụ bê tông, bác thợ nề huơ huơ cái bay lúc ra về, mùi vôi vữa nồng hăng, màu vôi gạch còn nguyên, cửa sổ chưa sơn, tường chưa trát vữa .
2. Tìm hiểu bài:
Câu hỏi : Trong bài đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ?
Trong bài đã sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa.
Giàn giáo tựa cái lồng…
Trụ bê tông như một mầm cây.
giống bài thơ sắp làm xong
là bức tranh…
T×m nh÷ng h×nh ¶nh nh©n hãa lµm cho ng«i nhµ ®­îc miªu t¶ sèng ®éng, gÇn gòi.
Ngôi nhà : tựa, thở, lớn lên
Nắng : đứng ngủ quên
Gió : : mang hương, ủ đầy

2. Tìm hiểu bài:
Câu hỏi : Bốn câu thơ :

"Bao ngôi nhà đã hoàn thành
Đều qua những ngày xây dở.
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh."
ý muốn nói gì ?
Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?
Đất nước ta đang trên đà phát triển và đang thay đổi từng ngày, từng giờ.
2. Tìm hiểu bài:
Câu hỏi : Bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì ?

Nội dung bài:
Bài thơ vẽ lên hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hằng ngày trên đất nước ta.
3. Đọc diễn cảm:
Câu hỏi:
Em hãy nêu cách đọc toàn bài?
-Toàn bài đọc với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.
-Nhấn giọng ở những từ ngữ : xây dở, huơ huơ, tựa vào, thở ra, sẫm biếc, nồng hăng,.
Chiều đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Giàn giáo tựa cái lồng che chở
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay :
Tạm biệt !
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.