Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       7      0
Ngày đăng 2017-12-02 21:10:01 Tác giả Thức Võ Công loại .pptx kích thước 2.65 M số trang 21
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017 Tập đọcThứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017 Tập đọcKiểm tra bài cũ1/ Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây? Giàn giáo tựa cái lồng che chở Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch Ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa.2/ Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà? Trụ bê tông nhú lên như một mầm câyNgôi nhà giống bài thơ sắp làm xong Là bức

  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 1
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 2
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 3
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 4
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017
Tập đọc
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
1/ Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?
Giàn giáo tựa cái lồng che chở
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch
Ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa.
2/ Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên cùng trời xanh.....
3/ Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi ?
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Nắng đứng ngủ quên
Trên những bức tường
Làn gió nào về mang hương
Ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Nhỏ lớn lên cùng trời xanh.....
- Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước
Nội dung chính
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc
Bài được chia mấy đoạn?
(3 đoạn)
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
+ Đoạn 1: Từ đầu... “cho thêm gạo củi”
+ Đoạn 2: tiếp theo... “Càng nghĩ càng hối hận”
+ Đoạn 3: Phần còn lại
Luyện đọc
Từ ngữ
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Hải Thượng Lãn Ông
thuyền chài
mụn mủ
nồng nặc
Hải Thượng Lãn Ông
(1720-1791): tên thật là Lê Hữu Trác, thầy thuốc nổi tiếng của nước ta thời xưa.
Danh lợi
: địa vị và quyền lợi cá nhân
Luyện đọc
Từ ngữ
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Hải Thượng Lãn Ông
thuyền chài
mụn mủ
nồng nặc
Hải Thượng Lãn Ông
Danh lợi
: bệnh gây sốt cao với những mụn chấm đỏ, có thể gây tử vong hoặc để lại nốt rỗ trên da mặt.
Bệnh đậu (đậu mùa)
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc
Từ ngữ
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Hải Thượng Lãn Ông
thuyền chài
mụn mủ
nồng nặc
Hải Thượng Lãn Ông
Danh lợi
Bệnh đậu (đậu mùa)
: (bệnh cũ) lại phát ra sau một thời gian đã khỏi
Tái phát
: chức quan trông coi việc chữa bệnh trong cung vua
Ngự y
Đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi
Đọc nối tiếp trong nhóm
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
1/ Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.
* Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn. Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi.
- O�ng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của một lương y như lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu"
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Qua đoạn 1 tác giả muốn nói lên điều gì?
* Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
2/ Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?
* OÂng ghi trong soå thuoác cuûa mình : “Xeùt veà vieäc thì ngöôøi beänh cheát do tay thaày thuoác khaùc, song veà tình thì toâi nhö maéc phaûi toäi gieát ngöôøi. Caøng nghó caøng hoái haän.”
- Ông tự buộc tội mình về cái chết của người phụ nữ, điều đó chứng tỏ rằng ông là một người thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Ý đoạn 1
* Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Qua đoạn 2 tác giả muốn nói lên điều gì?
* Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Ý đoạn 2
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
3/ Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
* Lãn Ông nhiều lần được tiến cử vào chức ngự y, song ông đã khéo léo từ chối.
- điều đó chứng tỏ rằng Lãn Ông là một người sống và làm việc theo lương tâm, trách nhiệm của một thầy thuốc đối với dân nghèo.
Ý đoạn 1
* Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
* Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Ý đoạn 2
Ý đoạn 3
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Qua đoạn 3 tác giả muốn nói lên điều gì?
* Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Qua bài, tác giả muốn ca ng?i điều gì về tài năng và tấm lòng của Lãn Ông ?
+ Ca ngợi tài năng chữa bệnh, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông
Nội dung chính
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Ngày nay, ở các bệnh viện đều có tượng danh y Hải Thượng Lãn Ông như là một minh chứng về tài năng, lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của ông để cho đội ngũ y-bác-sỹ học tập và noi theo
Luyện đọc diễn cảm
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
nhấn giọng các từ : nhà nghèo, đầy mụn mủ, nồng nặc, không ngại khổ, ân cần, suốt một tháng trời, cho thêm.
Ngắt câu : "Lãn Ông biết tin / bèn đến thăm."
* Đọc với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục và ca ngợi tấm lòng nhân ái, không màn danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc diễn cảm
Thi đọc diễn cảm
- Chuẩn bị : Thầy cúng đi bệnh viện
Qua bài chúng ta học hỏi ở danh y Lãn Ông điều gì?
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

Nguồn:Thức Võ Công

 
 
 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngTD_Thay_thuoc_nhu_me_hien.pptx[2.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
6xix0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-02 21:10:01
Loại file
pptx
Dung lượng
2.65 M
Trang
21
Lần tải
3
Lần xem
7
bài giảng điện tử Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

bài giảng có liên quan